Fokus på blomst eller asfalt?

Hvor mye vann, sol, varme og omsorg kan vi gi en blomst for at den skal utvikle seg slik den er skapt for å vokse? Dette spørsmålet stiller professor Diana Fosha i forbindelse med behandlingsmodellen AEDP som hun har utviklet.

Nyhetsartikkel publisert 24/09/19

– Der andre retter oppmerksomheten mot asfalten, vi vi rette fokuset mot blomsten, sier professor Diana Fosha. Illustrasjon: Grete Edland Westerlund,

 

– Se for deg en løvetann som presser seg gjennom en sprekk i asfalten. Der andre behandlingsmodeller fokuserer på asfalten, vil vi rette søkelyset mot blomsten.
– Hva trenger blomsten for å vokse? Hvor mye vann, sol, varme og omsorg kan vi gi den for at den skal få utvikle seg slik den er skapt for å vokse? Hva asfalten er laget av og hvorfor den er så hard, er mindre viktig. Så lenge det er liv i løvetannen, vil den likevel kunne vokse og bruke den plassen den finner seg.

Tatt i bruk modellen

Dette sa Diana Fosha på et kurs om behandlingsmodellen hun har utviklet – AEDP. AEDP står for Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy. Det er en erfaringsbasert psykodynamisk behandlingsmodell tuftet på tilknytningsteori, emosjonsforskning, nevropsykologi og kroppsfokusert tilnærming. Ved Modum Bad er modellen tatt i bruk i behandlingen av depresjon.
– Eksemplet med løvetannen er det viktigste elementet ved AEDP. Dette forsøker vi å legge vekt på i pasientbehandlingen, sier Cathrine Lima.
Lima er psykologspesialist i Relasjonsgruppa ved Avdeling for depressive lidelser. Når hun møter pasienter i terapi, kan hun velge å fokusere på pasientens «løvetann» eller «asfalt».
– Når vi velger å gi blomsten næring, varme og oppmerksomhet, ser vi at asfaltens begrensning ofte blir mindre av seg selv, sier Lima.

Professor Diana Fosha (i midten) fra New York har utviklet behandlingsmodellen AEDP – Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy. Her avbildet sammen med avdelingsleder Kari Nedberg (til venstre) og terapeut Cathrine Lima (til høyre) under et besøk på Modum Bad i 2018.

 

Integreres i gruppeterapi

Gjennom samarbeidet med Diana Fosha og AEDP-instituttet har avdelingen jobbet med å integrere AEDP-modellen med den opprinnelige behandling ved Modum Bad.
– AEDP er en behandlingsmodell for individualterapi, mens behandlingen ved Avdeling for depressive lidelser er gruppebasert. Vi opplever at det er naturlig å overføre AEDP til gruppeterapi. Når vi deler noe personlig, vanskelig eller sårt med noen andre, blir vi mindre alene. Og ensomhet er veldig vanlig ved depresjon, forklarer Lima.

“Når vi velger å gi blomsten næring, varme og oppmerksomhet, ser vi at asfaltens begrensning ofte blir mindre av seg selv”

 

 

Styrke og evne til vekst

Når behandlerne i gruppebehandlingen fokuserer på pasientenes iboende evne til vekst, begynner gruppedeltakerne å gjøre det samme overfor hverandre.
– Dette skaper et gruppeklima med omsorg, varme og støtte. Det er akkurat hva vi mener mennesker som er sårbare, deprimerte og redde trenger. Vi ser at når deres medfødte styrke og evne til vekst kommer mer frem, blir depresjonen, hindringene og selvkritikken mindre, sier Lima.

Les mer om behandling av depresjon ved Modum Bad her.

Emosjonelle erfaringer

Når noen i gruppa kommer i kontakt med sine grunnleggende følelser og får erfaring med å få større tilgang til disse følelsene, vekker det en reaksjon også hos andre pasienter.
– Noen kjenner seg mer nær den som deler sine følelser. Andre blir motivert for å selv utforske sitt og andre igjen får vekket egne komplekse indre temaer. Dette skaper bølger av emosjonelle erfaringer, som blir sterkere, nettopp fordi pasientene kjenner hverandre godt.

Depresjon – en beskyttelse?

I avdelingen jobbes det med følelser og hvordan det er å kjenne følelser i kroppen.
– Mange som strever med depresjoner har vanskelig for å kjenne alle følelser og bruke disse som kompass for seg selv. Depresjonen kommer kanskje av nettopp beskyttelsen mot følelsene, sier psykologspesialisten.
– Det kan være at man blir «affektflat» eller passiv, eller bruker masse krefter på å distrahere seg bort fra følelsene sine. Noen bruker internett, andre rus eller trening. Vi jobber med å redusere slike beskyttelser i trygge omgivelser, og åpne opp for å heller bli kjent med egne følelser.

“Pasientene melder at vårt søkelys på det positive og på deres ressurser, fremfor begrensinger, oppleves godt og annerledes enn de hadde forventet i terapi”

 

 

Forskning

Avdelingen har fått gode tilbakemeldinger etter at de innførte AEDP i behandlingen.
– Pasientene melder at vårt søkelys på det positive og på deres ressurser, fremfor begrensinger, oppleves godt og annerledes enn de hadde forventet i terapi.
Det er nå startet et forskningsprosjekt mellom AEDP-instituttet og Relasjonsgruppa, koordinert av Bruce Wampold.
– Vi ønsker å undersøke om terapi utført av behandlere som er under systematisk opplæring og veiledning i en modell, gir bedre behandling enn den som ble gitt før den strukturerte opplæringen. Alle behandlerne har derfor vært på utdannelse i AEDP og mottar ukentlig veiledning av hver sin veileder fra det internasjonale AEDP-miljøet, opplyser Cathrine Lima.
Forskningsprosjektet avsluttes i juli 2021.

Avdeling for depressive lidelser ved Modum Bad benytter behandlingen AEDP.

 

– Gledelig erfaring

Diana Fosha ved AEDP-instituttet uttrykker glede over å kunne hjelpe og samarbeide med Relasjonsgruppa i Depresjonsavdelingen ved Modum Bad.
– Gjennom terapeutveiledning får vi høre at pasientene blomstrer. Vi opplever også at terapeutene blomstrer. De får en større trygghet på at de kan hjelpe sine pasienter. Det er en gledelig erfaring som forener oss, tross ulike kulturer og morsmål. Vi håper at vi gjennom forskningen kan jobbe bedre og mer systematisk slik at pasienter får hjelp og terapeutene kan bli mer effektive.

(Artikkelen er hentet fra magasinet Badeliv nr 1/2019. Ønsker du å abonnere gratis på magasinet, klikk her.)

 

24.09.19
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF