Følelsenes fornuft

Det vil handle om følelser når Modum Bad-konferansen går av stabelen fredag 24. oktober.

Nyhetsartikkel publisert 15/09/14

Lene Berggraf og Asle Hoffart
Asle Hoffart og Lene Berggraf vil begge snakke om følelser på Modum Bad-konferansen 2014.

Temaet på årets store konferanse er Følelsenes fornuft i psykoterapiens verden.
– Følelser er selve kraften i menneskers opplevelse av seg selv og andre. Følelsene har sin egen fornuft, men kan være ubegripelige når man opplever å være fanget av dem, sier psykolog og Ph.D. Lene Berggraf ved Modum Bad.
Samtidig er det å forstå, forholde seg til, regulere og uttrykke følelser av grunnleggende betydning for vår psykiske helse. Det er i tillegg viktig for kvaliteten i våre relasjoner.
– Følelser spiller derfor en viktig rolle i psykoterapirommet, sier Berggraf.  
Berggraf er en av pådriverne bak konferansen som holdes i Gamle Logen i Oslo. Hun er ansatt ved Kildehuset – Modum Bads kurs- og kompetansesenter.

Ulike modeller

Forståelse av følelser og terapeutisk praksis varierer mellom de ulike teoretiske psykoterapimodellene. Denne variasjonen kan være et uklart og forvirrende landskap å forholde seg til. På konferansen ønsker Modum Bad å bidra til å få frem ulike modellers teori og praksis når det gjelder fokus på følelser.
– I tillegg til en rekke spennende foredrag, vil deltakerne få en helt unik mulighet til å høre hvordan representanter fra de ulike modellene drøfter forskjeller og likheter seg imellom, sier Berggraf.

Videoeksempler

Professor og seniorforsker Asle Hoffart ved Modum Bad er blant foredragsholderne. Han vil i sitt foredrag sette søkelyset på kognitiv atferdsterapi. Ved hjelp av videoeksempler vil han vise hvordan behandlingsmodellen søker å skape nye følelsesmessige opplevelser og tanker som kan erstatte gamle mønstre.

– Psykiske problemer kommer av negative erfaringer. I etterkant tenker og føler man uhensiktsmessig rundt disse erfaringene. Dersom man får nye og korrigerende opplevelser, kan det føre til nye tanke- og handlingsmønstre – og derigjennom økt livskvalitet, forklarer Hoffart.

Brukererfaring

Andre som bidrar på konferansen er Ph.D-stipendiat Aslak Hjeltnes, professor Jon Monsen, Ph.D. Pål Ulvenes, Ph.D. Elisabeth Schanche, Ph.D. Erik Stänicke og Ph.D. Gry Stålsett. Psykologspesialist Didrik Heggdal vil samtale med en tidligere pasient om det å arbeide med følelser i terapi.

For fagpersoner

– Hvem er målgruppen for konferansen?
– Det er spesielt fagpersoner interesse for følelsenes rolle innen psykoterapi som vil ha utbytte av dagen.  Både leger, psykologer, psykoterapeuter, ansatte innen psykisk helse og helse- og sosialsektor, alle med interesse for følelsenes rolle innen psykoterapi, sier Lene Berggraf.

Les mer om konferansen på Kildehusets nettsider.

 

Share Button
Print Friendly and PDF