Finnes spor av Gud i fengselet?

Finnes det spor av Gud i fengslene våre? Fengselsprest Terje Salvigsen snakker med prest Jon-Erik Bråthen om dette temaet i Olavskirken torsdag 5. mars.

Nyhetsartikkel publisert 28/02/20

Fengselsprest Terje Salvigsen.

Finnes det spor av Gud i et fengsel? Hvordan kan disse sporene i så fall se ut? Fengselsprest Terje Salvigsen jobber på Bastøy og i Ringerike fengsel. På temasamlingen i Olavskirken torsdag 5. mars kl 20 samtaler han med sykehusprest Jon-Erik Bråthen om dette temaet.

Seks temakvelder

Sykehusprestene ved Modum Bad, Jon-Erik Bråthen og Idun Strøm Sefland (bildet), inviterer til seks temakvelder i fastetiden. Dette er den andre kvelden hvor blant annet disse spørsmålene stilles: Hvor finnes spor av Gud? Hvor lar Gud seg finne? Samlingene finner sted i Olavskirken torsdager kl 20 – og ulike gjester er invitert.

Fra hvert sitt ståsted

– Ulike mennesker, som fra hvert sitt ståsted kan si noe om hvor det kan finnes spor av Gud, vil dele noen av sine tanker i samtale med en av oss prester. Det blir musikk til ettertanke, og kvelden avsluttes med en kort liturgisk kveldsbønn, opplyser Sefland.
Temakveldene er åpne for alle og har fri entré.

 

Guds hjerte
Guds hjerte vet vi ikke,
men vi vet
noe som overstrømmer oss
som et regn over hendene.
Hans øyne ser vi ikke,
men vi ser
usynlig lys over alle ting
som i sommernatten.
Hans stemme hører vi ikke,
men vi finner
veier overalt og spor i hjertene
og stier med lavmælt lys.

Rolf Jacobsen

 

25.02.2020
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF