Fikk støtte til familiesamling

Kildehuset har fått midler fra Extrastiftelsen til samling for familier som har opplevd uventet barnedød.

Nyhetsartikkel publisert 20/06/17

– Velkommen til Kildehuset, sier prosjektleder Nina Randby og leder Jorunn Tangen Hole, som til høsten arrangerer samling for etterlatte ved uventet barnedød. 

Midlene har Kildehuset mottatt sammen med Landsforeningen uventet barnedød og Senter for sorgstøtte ved A-hus.
– Dette er virkelig en stor gladnyhet, sier leder Jorunn Tangen Hole i Kildehuset.
Søknaden til Extrastiftelsen ble innvilget i sin helhet. Det betyr at 12 familier med inntil 50 mennesker får et tilbud om undervisning, rådgivning og likepersonstøtte første helgen i desember.

– Vi tror dette blir en god og viktig samling, sier Hole.
– Målet er blant annet å løfte frem familiens betydning i sorgprosessen og understøtte de ressursene som familien allerede har.

 Prosjektleder

Psykolog Nina Randby er prosjektleder for samlingen. Den planlegges gjennomført på samme måte som den tidligere samlingen for familier som har mistet en ved selvmord. Den ble holdt i samarbeid med Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE).
– Vi har gode erfaringer som vi tar med oss. Videre vil selvsagt samlingen tilpasses denne pårørendegruppens spesielle behov, sier Randby.

Deltakerne vil få økt kunnskap om normale reaksjoner på unormale hendelser og krevende utfordringer og de vil kunne lære nye mestringsstrategier. De vil dessuten få profesjonell

rådgivning og de vil dele erfaringer med mennesker som har opplevd noe av det samme som dem selv.
Et sted å komme til
Samlingene er et ledd i visjonen om Kildehuset som «Et sted å komme til….».
– Vi ønsker at folk som har opplevd kriser i sine liv, skal få et tilbud som motvirker at belastningen fører til lidelse som trenger behandling, sier Jorunn.
– Vil dere ta kontakt med flere foreninger og organisasjoner for å få i stand flere samlinger?
– Nå vil vi først gjennomføre disse samlingene. Erfaringene vi gjør vil være avgjørende for om vi går videre, men målet er helt klart å utvide denne virksomheten til også å gjelde andre målgrupper.

 

20.06.17
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF