Fikk pris for beste artikkel

Pål Ulvenes' artikkel kåret til beste i tidsskriftet Psychotherapy 2012.

Nyhetsartikkel publisert 21/02/13

Pål Ulvenes
Phd-stipendiat Pål G. Ulvenes

Det  anerkjente, internasjonale tidsskriftet Psychotherapy kårer hvert år den beste artikkelen –  ”The annual Most Valuable Paper Award”. For 2012 er det PhD-stipendiat Pål G. Ulvenes fra Modum Bad som stikker av med den gjeve prisen.

Følelsene betydning

Pål Ulvenes er ansatt ved Forskningsinstituttet, Modum Bad. Han er denne våren i ferd med å avslutte sitt doktorgradsløp. Der har han sammen med kolleger studert endringsmønstre i psykoterapi. Særlig har Pål fokusert på følelsenes betydning for at mennesker skal endre seg, og hvordan følelser spiller sammen med andre viktige prosesser.

Én av Påls artikler som inngår i hans doktorgradsavhandling heter ”Different processes for different therapies: Therapist actions, therapeutic bonds, and outcome” . Medforfattere er Lene Berggraf, Asle Hoffart, Leigh McCullough og Bruce E. Wampold fra Forskningsinstituttet, samt Tore C. Stiles fra NTNU og Martin Svartberg fra Diakonhjemmet. Artikkelen studerer både følelser, den terapeutiske alliansen, altså forholdet mellom terapeut og pasient, og behandlingsresultat.

Deles ut på Honolulu

Artikkelen ble publisert i det anerkjente, internasjonale tidsskriftet Psychotherapy.I konkurranse med andre, svært gode nominerte kandidater, gikk altså Påls artikkel av med seieren. President William B. Stiles i "Division of Psychotherapy" innen The American Psychological Association, som deler ut prisen, skriver i sitt gratulasjonsbrev at Ulvenes' artikkel var den helt klare vinneren. Sammen med sine medforfattere vil han få en pris på 500 USD, samt et diplom som vil bli delt ut 3. august i år i Honolulu, Hawaii.

Sammenlignet to terapimetoder

– Hva er viktig i denne forskningen som gjør at Ulvenes får en slik pris?
– Det er mange måter å gi psykologisk behandling på, men det finnes også en del fellestrekk mellom metodene. Den terapeutiske alliansen er ett av fellestrekkene, og et de mest robuste funnene i psykoterapiforskning er at en god allianse er viktig for et godt utfall – uansett terapimetode, sier assisterende forskningsleder Terje Tilden.

I  artikkelen til Ulvenes ble to terapimetoder sammenlignet; kognitiv terapi og korttids dynamisk terapi for Cluster C pasienter. Cluster C er pasienter med unnvikende, avhengig, tvangspreget, passiv aggressive og selvutslettende personlighetsforstyrrelser, og man målte hyppig og nøyaktig hva som skjedde i terapitimene. Da fant man ut at i kognitiv terapi var det å ikke fokusere på følelser forbundet med bedre allianse og  bedre utfall. I korttids dynamisk terapi så var det slik at dersom terapeuten ikke fokuserte på følelser så ble alliansen bedre, mens utfallet av terapi ikke ble det. Altså er det ikke nødvendigvis slik at å fokusere på alliansen er viktig i alle terapier, noen ganger kan det til og med komme i veien for viktig arbeid i terapitimene.
– Artikkelen er dermed viktig både for de som forsker og teoretiserer om alliansen, men også for terapeuter i møte med pasienter, slår Tilden fast.

21. februar 2013
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF