Fikk midler fra Sanitetskvinnene

Psykolog KariAnne Vrabel fikk nylig midler fra Norske Kvinners Sanitetsforening til å forske på spiseforstyrrelser.

Nyhetsartikkel publisert 22/12/15

Psykolog KariAnne Vrabel

Psykolog KariAnne Vrabel ved Modum Bad har fått midler til å følge opp pasienter med spiseforstyrrelser 15 år etter behandling.

 

Psykolog KariAnne Vrabel har forsket på spiseforstyrrelser i flere år. I 2010 tok hun doktorgrad i temaet. Nylig fikk hun penger fra Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) til et nytt forskningsprosjekt som er startet.

Jubler

KariAnne Vrabel jubler over midlene som gir mulighet til å få enda bedre innsikt i lidelsen som så mange kvinner er rammet av.

-Ved Modum Bad har vi utarbeidet en forløpsstudie hvor vi har fulgt opp pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser ett, to og fem år etter behandling. Med fullfinanisering fra Norske Kvinners Sanitetsforening har vi nå mulighet til å følge opp denne viktige pasientgruppen ytterligere 15 år etter behandling, sier Vrabel.
Forskningen er helt unikt både i nasjonal og internasjonal sammenheng.
– Støtten fra NKS vil gjøre det mulig å fremskaffe ny kunnskap som er viktig både for pasientene, deres pårørende og oss behandlere, sier Vrabel.

Dødlig lidelse

Spiseforstyrrelse er blant de 10 viktigste årsakene til uførhet blant unge kvinner Anorexia nervosa har høyest dødelighet av alle psykiske lidelser. Utforsking av hva som fører til gode og dårlige forløp etter behandling for denne pasientgruppen, er helt avgjørende for å både forhindre kronifiserte tilstander og skreddersy virksomme behandlingsmetoder. Norske Kvinners Sanitetsforening har også tidligere finansiert forskning på spiseforstyrrelser ved Modum Bad.

22.12.15
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF