Fikk ny avtale verdt 38 millioner

Helse Sør-Øst har tildelt Modum Bad oppdraget med behandling av spiseforstyrrelser for seks nye år. Avtalen er verdt 38 millioner kroner per år.

Nyhetsartikkel publisert 11/12/18

Tre av dem som gleder seg over meddelelsen fra Helse Sør-Øst: Overlege Heidi Høybjør Vamna (fra venstre) i Avdeling for spiseforstyrrelser, administrerende direktør Lars Erik Flatø og nestleder Bjørnar Johannessen i avdelingen.

 

– Dette var en veldig hyggelig beskjed å få ved inngangen til juletida, sier administrerende direktør Lars Erik Flatø.

Anbudsrunde

Oppdraget med behandling av pasienter med spiseforstyrrelser var lagt ut på anbud i våres. Modum Bad leverte sitt tilbud 19. juni. I september og oktober var det forhandlinger med det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Fredag 8. desember ble det klart at Modum Bad var tildelt oppdraget.
– Med dette har vi trygghet for videreføring av et viktig pasienttilbud og arbeidsplasser ved Modum Bad. Vi kommer til å videreføre samme behandlingskapasitet som vi har per 2018, sier Flatø.

Anerkjennelse

Avtalen med Helse Sør-Øst er verdt 38 millioner kroner per år. Modum Bad har 300 ansatte, og 20 av dem jobber direkte med behandling av spiseforstyrrelser.
I sin begrunnelse for tildelingen gir Helse Sør-Øst svært anerkjennende omtale av kvaliteten på behandlingsopplegget ved Modum Bad.
– Jeg er stolt og glad over at vi har tillit fra Helse Sør -Øst til å fortsette det gode arbeidet vi gjør her. Vi har nå fått trygghet og nye muligheter til å videreutvikle behandlingstilbudet ved avdelingen til det beste for pasientene. Dette forplikter oss  også til fortsatt å være ledende innenfor faget og tilhørende forskning i Norge, sier avdelingsleder Kristin Krantz Westrum.

Døgnbehandling

Med denne tildelingen vil Modum Bad fortsatt være det eneste sykehus utenfor de statlige helseforetakene som tilbyr døgnbehandling til voksne pasienter med spiseforstyrrelser innenfor Helse Sør-Østs opptaksområde.

Les mer om behandlingen i Avdeling for spiseforstyrrelser.

11.12.18
unni.tobiassen.lie@hotmail.com

Share Button
Print Friendly and PDF