“Sorgarbeid i dress og kjeledress”

"Sorgarbeid i dress og kjeledress" er et kurs for kirkegårdsarbeidere, kirketjenere og kontoransatte. Kurset gir et godt innblikk i sorgarbeid og hvordan møte sørgende mennesker.

Nyhetsartikkel publisert 08/12/23

Early bird

Dersom du melder deg på rekreasjonsopphold eller kurs minimum 8 uker før oppstart, får du 15 % avslag i prisen.

Kurs for kirkegårdsarbeidere, kirketjenere og kontoransatte

Kurset gikk for fulle hus i 2022 og 2023. 

Kirkelige ansatte møter hver uke mennesker i sorg og krise. Det gjør også kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og ansatte på menighetskontor. De er ofte de første de sørgende møter i telefonen? De møter gjerne de pårørende i kirken før presten kommer til begravelsen. De kommer kanskje i kontakt med sørgende på kirkegården?

Kurset «Sorgarbeid kjeledress og dress» gir kirketjenere, kirkegårdsansatte og kontoransatte et godt innblikk i sorgarbeid og hvordan møte sørgende mennesker.

Program:

MANDAG
12.00:  Lunsj
13.15:  Velkommen / presentasjon
13.30:  Undervisning: Å møte sorg. Hva er sorg? Ulike reaksjoner hos sørgende.
14.30:  Pause
15.00:  Undervisning: Å møte sørgende. Hva sier jeg? Hva trenger de?
16.00:  Middag
1700:   Undervisning: Å møte seg selv. Selvivaretakelse og egne forventninger.

Samling i stuene med kaffe, kake og frukt

TIRSDAG:
08.30: Frokost
09.00: Undervisning: Å møte følelser. Å tåle andres følelser og håndtere sine egne.
10.00: Pause
10.15: Undervisning: Å møte hverandre i stabsfellesskap. Det alminnelige og særegne ved å jobbe i en menighet.
Når konfliktene rammer, hva gjør jeg da?
11.15: Pause m/ nøtter og frukt
11.30: Samtale med en kirketjener: Å møte praktiske utfordringer.  
12.30: Oppsummering
13.00: Lunsj og avreise

Mer informasjon om Institutt for Sjelesorg.

Pris:

Kr. 5.000,-*

* Mer prisinfo i påmeldingsskjemaet.

Program og påmelding
Share Button
Print Friendly and PDF