PREP samlivskurs, i regi av Tid til Oss

Thorbjørnrud Hotell

Nyhetsartikkel publisert 13/09/22

Dato: 12. – 13. november 2022
Pris:  kr. 5.500,- inkluderer kursavgift, kursmateriell, forfriskninger og lunsj begge dager – i tillegg kommer overnatting og middag

Kursledere: Anette Bach-Nilsen og Marte Olsen

Kontaktperson: Anette Bach-Nilsen
e-post:  tidtiloss@gmail.com
Telefon:  46846446

PREP samlivskurs hjelper par til å ha større glede av forholdet sitt og gir verktøy til å forbedre kommunikasjonen. På PREP samlivskurs er det både humor og glede. Målet er at parene skal kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet, og lære grep som kan tas for å forebygge, forbedre kommunikasjonen og løse problemer. Kurset passer for alle og evalueringer viser at deltakerne er svært fornøyde med utbytte av kurset uavhengig av alder og fase i forholdet. Det vil bli undervisning i plenum og oppgaver som løses parvis – ingen plenums- eller gruppeaktiviteter fra deltakerne.

Ved påmelding før 1. oktober 2022 gis en rabatt på kr. 500,-.

Overnatting m/frokost kr. 1.590 pr natt i dobbeltrom. 3-retters middag lørdag kr. 495, pr. person.

Share Button
Share Button
Print Friendly and PDF