PREP samlivskurs, i regi av “Grip Sjansen”

Kurssted: Brynsveien 96, 1352 Kolsås

Nyhetsartikkel publisert 20/12/22

Dato:  12. – 13. mars 2023
Pris:  kr. 5.500, – pr par. Prisen inkluderer kursavgift, kursmateriell, forfriskninger og lunsj
Påmeldingsfrist01.03.2023

Kursledere: Nils Ola Sande og Janne Schiøll

Kontaktperson: Janne Schiøll
e-post: gripsjansen@gmail.com
Telefon: 988 78 354

Dette er et helgekurs med 10 økter fordelt over to dager, kl. 10.00 – 15.00 begge dager

På kurset vil det bli undervist om flere tema og nyttige teknikker og det er satt av tid til parvise samtaler og øvelser. Det er ikke lagt opp til at deltakerne skal dele ting fra sitt privatliv med andre enn sin egen partner.

Målet med kurset er at dere skal kunne kjenne igjen hva slags mønstre som kan skade forholdet, og lære grep som kan forbedre kommunikasjonen og også løse og forebygge problemer. Den felles bevisstgjøringen og øvingen dere får med dere fra kurset gir et godt grunnlag for videre praksis i hverdagen.

For mer informasjon: gripsjansen.com/aktiviteter

Share Button
Print Friendly and PDF