Pasientråd i Senatet

Kun for våre pasienter. Pasientrådet møtes jevnlig og er sammensatt av representanter for inneliggende pasienter fra alle avdelinger. Pasientrådet fungerer som kontaktorgan mellom pasientene, kliniske avdelinger og driftsavdelingen ved Modum Bad. Les mer om pasientrådet under pasientinfo.

Nyhetsartikkel publisert 21/02/24

Share Button
Print Friendly and PDF