Etterlyser pasienter til forskningsprosjekt

Psykolog Hanna Punsvik Eielsen etterlyser pasienter som ble behandlet for spiseforstyrrelse ved Modum Bad i årene 1998 – 2000.

Nyhetsartikkel publisert 07/02/17

Hanna Punsvik Eielsen (til venstre) sammen med forskningskollega KariAnne Vrabel.

03.02.2017

– Jeg har fått kontakt med mange, men mangler fortsatt noen, sier Eielsen.

Eielsen er i gang med et forskningsprosjekt som går ut på å følge opp pasienter 15 år etter behandling.
-Vi ønsker å finne ut hvordan det går med dem i dag, sier psykologen.
Spørsmålene hun ønsker å stille er hvordan spiseforstyrrelsen har utviklet seg, om de er bedre, symptomfrie eller om de fortsatt strever.

Mangler 12 personer

Sammen med forskningskollega KariAnne Vrabel har hun utarbeidet et spørreskjema som er sendt ut til nærmere 80 personer. Eilelsen har vært i kontakt med mange og gjennomført flere samtaler allerede.
– Men jeg mangler fortsatt rundt 12 stykker som ikke har svart. Jeg finner heller ikke deres telefonnummer på internett. Vi går derfor ut via våre nettsider og Facebook for å finne fram til de vi mangler.
– Hvor viktig er det å få tak i disse pasientene?
– Det er viktig for oss at så mange som mulig deltar. Vi ønsker et bredest mulig forskningsgrunnlag.

Blir man frisk?

Mange har en tanke om at hvis du først har fått en spiseforstyrrelse, så har du den livet ut.
– Er det slik, eller kan man bli bra? Vi ønsker å få fram alle sider ved det å ha en langvarig spiseforstyrrelse, sier Hanna Punsvik Eielsen.
– Dersom noe ikke er bra, er det viktig å ta tak i det. Hva kan vi lære? Hvordan kan vi gjøre behandlingen bedre?
Det overordnede ønsket er å gi håp til pasientene.
– Jeg ønsker å gi dem håp om at det går an å få et naturlig forhold til mat, kropp – og livet for øvrig, selv om det er strevsomt når de står midt oppe i spiseforstyrrelsen.

Doktorgradsstudien er finansiert av Norske kvinners sanitetsforening.

Viktig forskning

Psykolog Øyvind Rø var den første som gjennomførte en studie med pasientgruppen. For ti år siden fulgte kollega KariAnne Vrabel med de samme pasientene. Nå er Vrabel glad for at Eielsen er i gang med oppfølgingsstudien. Vrabels studie viste at mange blir symptomfrie, mens det er en gruppe med traumeproblematikk som strever mer. Forskningsresultatet fikk direkte konsekvenser for behandlingen.
– På Modum Bad jobber forskning og klinikk tett sammen, og forskningsresultater er viktige for  behandlingsutviklingen, sier Vrabel.
Det er i dag få studier som ser på sykdomsutvikling over så lang tid som 15 år. Forskningen som Eielsen har påbegynt er derfor viktig også internasjonalt.
Doktorgradsstudien er finansiert av Norske kvinners sanitetsforening, som også tidligere har finansiert forskning på spiseforstyrrelser ved Modum Bad. Studien er planlagt ferdig i 2019.

-Ta kontakt

Alle de nærmere 80 som står på listen skal ha fått tilsendt et brev i posten. Våren, sommeren og høsten 2017 er satt av til å gjennomføre intervjuer. Noen er allerede gjennomført, flere står på vent.
– Og så krysser jeg selvsagt fingrene veldig for å høre fra de som ennå ikke har respondert. De kan gjerne ta kontakt med direkte på mail (hanna.eielsen@modum-bad.no)  eller de kan ringe vårt sentralbord 32 74 97 00 og spørre etter meg, sier Eielsen.
Psykologen er imponert over den positive holdningen hun møter hos de tidligere pasientene.
– De setter av tid og ønsker å bidra til at andre skal få det bedre. Det gjør meg både ydmyk og takknemlig.

03.02.2017
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF