Helsedirektoratets avdeling for helse og rus la sin fagdag til Modum Bad

- Det var et veloverveid valg, sa avdelingsdirektør Anette Mjelde om helsedirektoratets besøk på Modum Bad.

Nyhetsartikkel publisert 12/09/13

Avdeling for psykisk helse og rus i primærhelsedivisjonen, Helsedirektoratet
Kildehusets leder Kristin Tafjord Lærum (foran fra v.) og klinikkdirektør Tron Svagård viste de besøkende fra helsedirektoratet rundt på Modum Bad. Videre mot høyre: prosjektleder Freja Ulvestad Kärki og avdelingsdirektør Anette Mjelde fra direktoratet.

22 ansatte fra Helsedirektoratet, Avdeling for psykisk helse og rus i primærhelseseksjonen, la en av sine fagdager til Modum Bad tirsdag 10. september. Der fikk de anledning til å bli bedre kjent med institusjonen, behandlingstilbudet, forskningen – og den mangeårige historien og tradisjonen som Modum Bad står i. 

– Et ønske

– Da vår avdeling i høst skulle ha fagdager, var det et stort ønske fra samtlige om å legge turen innom Modum Bad. Det var virkelig et veloverveid valg, sa avdelingsdirektør Anette Mjelde.

– Etter 22. juli er vi blitt mer bevisst på hvilket fagmiljø institusjonen representerer. Modum Bad var sterkt representert i det utstrakte arbeidet som ble gjort med å følge opp de etterlatte.

Orientering

På Modum Bad fikk de besøkende en orientering om virksomheten av klinikkdirektør Tron Svagård. Blant ønskene fra helsedirektoratet var å høre hvordan kvalitetsarbeidet ved Modum Bad ledes og organiseres. Kvalitetsleder Gunnar Paulson orienterte. Det samme gjorde ROP-leder Frida M. Kahlisto som ga et innblikk i hvordan Modum Bad integrerer rusbehandling. Terapeut Hanne Løvli informerte om arbeidet som gjøres for barn som pårørende. 

Kildehuset

De fleste av de besøkende hadde aldri tidligere vært på Modum Bad og var interessert i å se både institusjonen og omgivelsene.
Det nye Kildehuset ble besøkt, og leder Kristin Tafjord Lærum orienterte om lavterskeltilbudene som gis – blant annet Rask psykisk helsehjelp. Til dette tilbudet er Modum kommune valgt ut som én av tolv pilotkommuner og tilbudet gis via fagpersoner på Modum Bad.
– Vi er fra før kjent med Modum Bads gode behandlingsresultater. Det var derfor veldig interessant, både å lære mer om det faglige innholdet, men også å se omgivelsene. Vi er umiddelbart veldig fornøyde med det vi har sett og hørt, sa avdelingsdirektør Anette Mjelde.

Tekst/foto: Unni Tobiassen Lie
 

Share Button
Print Friendly and PDF