Daglig forholder de seg til traumer, men Modum Bad-ansatte i Oslo har pågangsmot og energi.

Modum Bads avdeling i Oslo er full av energi.

Nyhetsartikkel publisert 05/07/10

Modum Bad OsloModum Bads ansatte i Eilerts Sundtsgate: Katinka T. Salvesen, Ragnhild Utgarden, Harald Bækkelund, Astrid Marie Tafjord, Annika With, Anne Kongsnes og Ingunn Holbæk.

Ledelsen ved Modum Bad omtalte dagtilbudet i Oslo som ”en dristig satsing” da dørene ble åpnet i mars 2008. Vel to år senere har Oslo-avdelingen etablert seg som et høykompetent poliklinisk tilbud til mange mennesker rammet av alvorlige traume- og dissosiasjonsplager. Psykologspesialist og daglig leder Ingunn Holbæk håper å kunne gi tilbud til ennå flere.
-Drømmen er å disponere hele huset i Eilert Sundts gate og få rom og personale til å gi et bredere behandlingstilbud enn det vi har mulighet til i dag, sier Holbæk, som for tiden er i fødselspermisjon.

Komplekse traumer
Tilbudet i Oslo er organisert under Avdeling for Traumebehandling og Interpersonlig terapi ved Modum Bad og har seks stillinger. Oslo-avdelingen behandler først og fremst mennesker som har komplekse traumer på grunn fysiske og psykiske overgrep.
– Traumebehandlingen foregår både individuelt og i grupper, og følger et stabiliserende kursopplegg over 28 uker. I tillegg er det eget opplegg for pårørende, forteller Astrid-Marie Tafjord, fungerende daglig leder ved Modum Bads Oslo-avdeling.
Tafjord forteller at kursopplegget ved Modum Bads Oslo-avdeling er evaluert gjennom en hovedoppgave ved Universitetet i Oslo.
– De positive erfaringene fra kursene er også blitt presentert ved en internasjonal konferanse i Belfast, og responsen var svært positiv.
På sikt ønsker Oslo-avdelingen tid og kapasitet til å gjøre evalueringsforskning.

Tilbud til prostituerte
Oslo-avdelingen er med i Nadheim-prosjektet som drives av Kirkens bymisjon, et prosjekt som gir et tilbud til prostituerte.
– Mange av disse er i en ekstremt vanskelig livssituasjon når de kommer til behandling, opplyser Tafjord.
Gjennom Nadheim-prosjektet møtes de til gruppeterapi én gang i uka. For tiden er den andre Nadheim-gruppa godt i gang.
Tafjord forteller at de ønsker å utvikle et godt tilbud innenfor behandling av traumatiserte med rusproblematikk og kulturutfordringer.
-Når det gjelder rusbehandling er vi foreløpig i startgropa. Vi utvikler behandlingsmetoder for mennesker som er traumatisert og som også har et rusproblem. Dette er folk som svært ofte blir kasteballer i systemet, og som har behov for et spesifikt behandlingstilbud.

Utadrettet virksomhet
I tillegg til behandlingstilbudet, er Oslo-avdelingen et kompetansesenter for metodeutvikling, veiledning, undervisning og nettverksbygging. Modum Bad har gjennom årene opparbeidet kompetanse på traumefeltet, og det oppleves stor etterspørsel fra andre behandlingsinstanser når det gjelder å dele denne kompetansen.
– Avdelingen jobber poliklinisk og det gir mulighet til stor grad av utadrettet virksomhet. Vi har som mål å utvikle og forbedre behandlingsmetoder og spre kunnskap om behandling av traumelidelser, sier Ingunn Holbæk.
Undervisningsdelen foregår blant annet i samarbeid med regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), distriktspsykiatriske poliklinikker og forskjellige organisasjoner.

Skjerper sansene
Avdelingen har også flere andre planer for framtida. Blant annet er de så smått i gang med å anlegge en sansehage som skal tas i bruk i traumebehandlingen.
-Den lille hagen rundt huset gir oss muligheten til, sammen med klienter, å være tilstede i sansene på måter som kan gi mening og skape gode nye minner i nåtid, sier Annika With.
Hun ønsker at hagen skal ha komponenter som stein, vann, ild og jord, i tillegg til urter, gamle stauder, blomster, busker og trær som kan benyttes terapeutisk.
– Slik tenker vi å fortsette en god Modumtradisjon her inne i Oslo med å henvende oss til hele mennesket. Hagen er en drøm vi har hatt med oss helt fra vi startet opp og vi gleder oss til den dagen den er et integrert del av vårt tilbud.

Sanselig påfyll
De ansatte sørger også for å gi seg selv sanselig påfyll og skjerpet konsentrasjon gjennom daglig meditasjon. Hver arbeidsdag starter med ei kort økt med oppmerksomhetstrening. Det handler om å øve seg på å være til stede her og nå.
– Å finne tilbake til nåtiden og egen kropp er viktig for å komme ut av traumer. Det gjelder å koble seg på seg selv igjen. Dette er viktig for oss som behandlere også, og derfor har vi funnet ut av kort meditasjon er en riktig og god måte å starte dagen på. Det gir oss den energien vi trenger i dette huset, forteller de ansatte i Eilert Sundtsgate.

Fakta om Modum Bads Oslo-avdeling
Etablert: Våren 2008
Antall stillinger: 6
Antall konsultasjoner: 3 295 i 2009
Hovedvirksomhet: Poliklinisk behandling av komplekse traumer på grunn av fysiske og psykiske overgrep.
Driver også undervisning, veiledning og nettverksbygging.

Badeliv nr 2/2010

Tekst/foto: Marit Kleppe Egge

For spørsmål eller bestilling av Badeliv, kontakt: infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF