– Et høydepunkt

Styreleder Gunnar Breivik synes det er svært viktig å møte pasientrådet.

Nyhetsartikkel publisert 08/07/11

Styret (på andre siden av bordet) med styreleder Gunnar Breivik i midten, noterer innspill fra pasientrådet.

Vi ønsker oss et nytt treningsrom, sier Lise. Hun får umiddelbart støtte fra flere av de andre pasientene i pasientrådet. 

Lise er pasient ved Avdeling for traumelidelser. Hun er også medlem av pasientrådet. Nå sitter hun på den ene siden av langbordet i møterommet Studia på Modum Bad. Hun er en av dem som fører ordet i møtet med Modum Bads styre. Ved siden av seg har hun flere pasienter. På den andre siden av bordet sitter styreleder Gunnar Breivik og resten av styret. Lise har fått i oppgave å legge fram ønsket om et treningsrom.

– For dårlig

– Det gamle treningsrommet i kjelleren er dårlig og litt utrivelig, følger Lise opp.
De andre nikker og støtter utsagnet. Flere tar til orde for at de synes både lokalene, men også treningsutstyret bør fornyes og oppdateres.

Adm. direktør Ole Johan Sandvand på den andre siden av bordet er ikke uenig. Han har nylig vært og sett på treningsrommet i kjelleren og forstår ønsket. Styreleder Breivik er heller ikke tung å be. Som professor ved Norges Idrettshøgskole er han svært interessert i fysisk aktivitet. Selv om Modum Bad i utgangspunktet opp-fordrer til å bruke den flotte naturen i omgivelsene til trening, mener Breivik styrketrening bare øker interessen for å bruke naturen enda mer. Adm. direktør lover å ta med seg forslaget videre og se på muligheten for et nytt og bedre treningsrom.
 

Flere ønsker

Neste sak på pasientrådets liste er ønsket om en psykomotorisk fysioterapeut. En person som kan se kroppen som en helhet og hjelpe pasientene med fysiske ”vondter”.

– Mange pasienter har mye vondt i kroppen. Det ville vært bra om de kunne fått muligheten til å få hjelp med fysiske smerter under oppholdet ved Modum Bad, mener Lise. Klinikkdirektør Tron Svagård noterer på andre siden av bordet. Han lover å ta med seg ønsket videre. Pasientrådet har mange punkter på sin liste. Flere av pasientene legger fram behov og ønsker. De har innspill til behandlingen, men også til informasjonen de fikk før opp-holdet og om innsøkingsprosessen.
Det vanker ros og ris til Modum Bad. På styrets side av bordet noteres det ivrig og stilles oppfølgingsspørsmål. Det er ingen tvil om at pasientene blir hørt.

– Lever oppi det

– Vi er fornøyde, sier Lise etter møtet.

Sammen med Tom Erik, pasient ved Avdeling for angstlidelser, føler hun at de ble lyttet til. At styret i løpet av sitt årsmøte setter av tid til pasientene, synes de er flott. Det gir dem en helt spesiell anledning til å få sagt ifra om ting som de mener ikke er som de skal, eller som kan bli bedre på Modum Bad. De føler at styret ga dem god oppmerksomhet rundt sakene de la fram.

– Det er viktig at vi som brukere får komme til orde. Vi lever jo midt oppi det, sier Tom Erik.

Selv er han veldig fornøyd med oppholdet så langt. Tom Erik har likevel gitt noen innspill i møtet på vegne av en medpasient som måtte reise litt for raskt hjem.

Møteplasser

-Vi har tilrettelagt for dette møtet mellom pasienter og styret i fem år nå, sier adm. direktør Ole Johan Sandvand. Han mener det er viktig og riktig at pasientrådet får møte styrets leder og medlemmer for å gi tilbakemeldinger på oppholdet.

– Det skal være kort vei fra pasienter til ledelse hos oss, sier han.

– Hver avdeling har mulighet til å møte med én representant i pasientrådet, forklarer driftssjef Finn Ellingsrud. Sammen med leder for Fellesavdelingen, Håkon Skagen, møter han hver tirsdag pasientene og tar deres innspill om smått og stort videre i organisasjonen.
Gjennom året innkalles det til pasientråd én gang i uka. Én gang i året, under styrets årsmøte, legges det til rette for et møte med Modum Bads øverste ledelsesorgan – styret.

– Et viktig møte, mener styreleder Gunnar Breivik. Han synes det er svært interessant å møte pasientene ansikt til ansikt. Det er tross alt de som kjenner hvor skoen trykker.

– Møtet med pasientrådet er høydepunktet under årsmøtet, slår Breivik fast.

Fra Badeliv nr. 2 – 2011
Tekst/foto:Unni Tobiassen Lie

Share Button
Print Friendly and PDF