– En skikkelig styrkeprøve

Under Ebola-epidemien høsten 2014 fikk Ylva Sandness virkelig prøvd seg som leder.

Nyhetsartikkel publisert 25/01/16

Ylva Sandness, bruker av sykepleierrådgivning, smittevernleder i Vestre Viken. Intervjuet i Badeliv nr 2/2015

– Jeg har generelt masse energi og pågangsmot, men den spesielle og stressende situasjonen tok på kreftene, sier smittervernleder Ylva Sandness, som i etterkant fikk rådgivning og hjelp i Kildehuset.

Under Ebola-epidemien høsten 2014 fikk Ylva Sandness virkelig prøvd seg som leder. Det ble mange lange dager med mye jobbing på toppen av alt det daglige.

Sandness leder arbeidet med smittevern i helseforetaket Vestre Viken. Det viktige arbeidet hun står i bresjen for, fikk seg en skikkelig styrkeprøve da ebolasmitten bredte om seg. – Vi sto i en helt ny situasjon med en ukjent sykdom. Listen med nye krav fra myndighetene var lang, og det var mye nytt å sette seg inn i, sier hygienesykepleieren.

-Over alle støvelskaft

Lange dager med mye ansvar og mange viktige avgjørelser å ta, tok på den erfarne lederen. – Jeg er glad i å jobbe og har generelt masse energi og pågangsmot. Den spesielle og stressende situasjonen tok likevel på kreftene. Det gikk over alle støvelskaft, erkjenner Sandness.

Av og til våknet hun tidlig om morgenen med hodet fullt av uløste utfordringer. – Når en slik epidemi truer, haster alt og mye må gjøres her og nå. Selvsagt var det mye stress. Men når jeg ser tilbake, evner jeg også å se det positive. Avdelingen ble samkjørt. Vi var på samme nivå og måtte jobbe sammen og dra veksler på hverandre i kampen mot en ukjent sykdom.

Fremsnakket kurstilbud

En sykepleievenninne, som også er leder, så hvor mye Sandness jobbet og hvilket stress hun var utsatt for. Selv hadde hun hatt god nytte av et kurstilbud ved Kildehuset, Modum Bad og begynte derfor å fremsnakke tilbudet overfor sin venninne, Ylva.

-Da jeg fikk høre at det fantes et rådgivningstilbud for sykepleieledere tenkte jeg: Det skal jeg sannelig benytte meg av. I februar dro jeg derfor på kurs med flere andre sykepleieledere, sier Sandness.

Ensom i lederstilling

Sykepleieren fra Kongsberg kan ikke få fullrost rådgivningen hun fikk i Kildehuset. – Jeg hadde stor nytte av det. Bare det å få møte andre ledere og utveksle erfaringer var verdifullt for meg som leder.
Ofte blir man litt ensom i en lederstilling. Man skal yte sitt beste, ivareta de ansatte og løse problemer som oppstår. Det å få sette seg ned noen timer og selv få være i sentrum, kjennes godt. Sandness synes det er flott at Norsk sykepleieforbund betaler for et slikt rådgivningstilbud til sine medlemmer.
-Det burde gjøres enda mer kjent, slik at flere kan benytte seg av det, fastslår hun.

Ivaretakelse

Kurset på Kildehuset bød på undervisning, plenums- og individualsamtaler – og ikke minst alenetid med rom for refleksjon.
-Det var et fantastisk opplegg med mye omsorg: Tente lys, god mat og ivaretakelse på alle måter. Vi kjente at noen ville at vi skulle ha det bra!

Etter kurset på Kildehuset i februar, har Sandess vært tilbake for rådgivning ved et par anledninger.

– Det var godt at noen hadde tid til å sette seg ned og lytte til meg. Jeg kunne få reflektere rundt egen rolle, og fikk også hjelp til å bli mer oppmerksom på mine egne ressurser. Metodene var i grunnen kjent, men det var godt å få hjelp til å systematisere dem sammen med en veileder.

Tre gode råd

-Hva var de viktigste rådene du fikk med deg?

  1. Ivareta deg selv! Det er viktig selv i en hektisk hverdag. Dersom du ikke passer på deg selv, blir det vanskelig å yte. Selv kjente jeg at det å opprettholde fysisk trening ble viktig for meg.
  2. Fokuser på det du får til. Ikke bare på det som du ikke rekker. Det er et råd jeg ofte gir til mine ansatte, men det gjelder jo også meg selv!
  3. Finn en balanse midt oppe i krav og egne forventninger.

Er du sykepleier og trenger hjelp via rådgivning i Kildehuset? Les mer om tilbudet her.

Tekst/foto: Unni Tobiassen Lie
Badeliv nr 2/2015
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF