– En naturlig sammenslåing

Samlivssenteret og Familieavdelingen - én ny enhet.

Nyhetsartikkel publisert 29/03/10

Siden 1. september har Samlivssenteret og Familieavdelingen ved Modum Bad vært samlet i én ny stor enhet. – Jeg tror sammenslåingen vil inspirere til spennende faglig utvikling, sier leder Bente Barstad.

Bente Barstad, som sammen med assisterende leder Kristin Tafjord Lærum utgjør ledelsen i det nye senteret, synes det har vært et hektisk og givende halvår.
– Den nye enheten har et veldig stort spenn. Vi håndterer alt fra innleggelser innen voksenpsykiatri til kursing av friske voksne. Det er både flott og utfordrende å dekke et så stort spekter, mener Barstad.

To flaggskip
Fram til i fjor høst var Familieavdelingen og Samlivssenteret to separate enheter på Modum Bad. Hver for seg har de høstet stor anerkjennelse innenfor sine fagområder. Familiebehandlingstilbudet innen voksenpsykiatrien er den eneste i sitt slag, i Norge og på verdensbasis. Par og familier som opplever omfattende relasjons- og samspillsproblemer, bor på Modum Bad i 6- 12 uker og følger et behandlingsopplegg som består av par- og familiesamtaler, uttrykksterapi, undervisning, trim og miljøterapi. Familiene bor i egne hus som utgjør en landsby på området.
Det tidligere Samlivssenteret er kjent for utadrettet forebyggende arbeid, blant annet gjennom kommunikasjonskurs for par, PREP. Modum Bad står for den norske versjonen av PREP og er ansvarlig for opplæringen av kursledere og videreutvikling av kursene som nå holdes over hele landet.

Samme mål
– I innhold og drift har Familieavdelingen og Samlivssenteret vært ganske forskjellige. Fokuset og perspektivet er likevel identisk: Det handler om å styrke relasjoner i familien og parforholdet. Derfor var det på mange måter logisk å knytte disse avdelingene tettere sammen, mener Barstad.
Motivasjon for alt arbeid ved senteret er å arbeide for gode relasjoner som et viktig grunnlag for livskvalitet, psykisk helse og vekst.
Psykologer, psykiatere, sosionomer, familieterapeuter, psykologer, pedagoger, barnevernspedagoger, psykiatriske sykepleiere, førskolelærere, aktivitører, til sammen 40 ansatte – jobber i det nye senteret, som er blitt den største enheten ved Modum Bad.
– Sammenslåing byr alltid på en del utfordringer. Vi kommer fra to forskjellige kulturer, med hensyn til organisering, driftsgrunnlag og målgruppe. Det har tatt litt tid å bli kjent og finne ut av hvordan vi best skal jobbe sammen. Men jeg er sikker på at det å samle fagkompetansen på denne måten er positivt.

Ønsker poliklinisk tilbud
Modum Bads Senter for familie og samliv, som er navnet på den nye enheten, dekker et bredt spekter av tilbud for en stor målgruppe, fra innleggelse til behandlingsopphold for par og familier, til forebyggende virksomhet gjennom veiledning og kurstilbud for familier, par eller enkeltpersoner. I tillegg utvikler senteret undervisningsopplegg og formidler fagkunnskap til andre fagmiljøer.
– Ved å samle hele spekteret i ett senter, får vi økt fleksibilitet og større mulighet for faglig utvikling. Dette betyr også bedre mulighet for å utvikle nye tilbud ved Modum Bad, understreker Barstad.
Hun ønsker seg blant annet et psykiatrisk poliklinisk tilbud til par og familier, for dem som ikke trenger innleggelse, men som trenger mer enn kurs og veiledning.
– Jeg ser for meg at det må være en mulighet å få til dette på sikt. Et annet mål er å få mer fagutvikling og formidling som bygger på den totale erfaringsbakgrunn og kompetanse senteret samlet sett innehar. Fokus på forskning, både på familiebehandlingen og på kursvirksomheten, er også en sentral del av virksomheten.

Relasjoner
– Det er et ordtak som sier ”It takes av village to raise a child”. Den ”landsbyen” , eller familienettverket, er det ikke mange som har lenger. Foreldre og par skal klare alt selv. For noen blir det en for stor utfordring i forhold til krav og forventninger til å lykkes på alle områder. Heldigvis er det blitt mer legitimt å søke råd og få hjelp, både som forebygging og når det virkelig begynner å butte. Likevel vet vi at det kan være et stort skritt å oppsøke slik hjelp. Derfor har jeg stor respekt for alle som kommer hit til Modum Bad, sier Bente Barstad.
 

Share Button
Print Friendly and PDF