Kronprinsen kastet glans over åpningen

H.K.H. kronprins Haakon kastet glans over åpningen av konferansen om skamlidelser 27. september.

Nyhetsartikkel publisert 01/10/13

Kronprins Haakon og ordfører Fabian Stang
H.K.H. kronprins Haakon og ordfører Fabian Stang.

Kronprins Haakon hisler på Mona-Iren Hauge og Kristian Fjellanger
Kronprins Haakon hilser på forsker Mona-Iren Hauge og forfatter Kristian Fjellanger. Til venstre: adm.direktør Ole Johan Sandvand ved Modum Bad.

– Et flott program med et veldig interessant tema, sa H.K.H. kronprins Haakon da han forlot Litteraturhuset fredag 27. september. Kronprinsen kastet glans over åpningen av Modum Bad-seminaret "Skamlidelser – en folkehelseutfordring" sammen med Oslo-ordfører Fabian Stang.

Skam og verdighet

De to fikk med seg åpningsforedraget til spesialistpsykolog Gry Stålsett ved Modum Bad – et foredrag som handlet om hvordan skamfølelser fører til depressive tanker hos mange i dagens samfunn.
– Temaet berører og går til kjernen av noe som kronprinsen også er svært opptatt av; nemlig å vende skam til verdighet, sa administrerende direktør Ole Johan Sandvand i sin velkomsttale.

Gry Stålsett
Modum Bad-psykolog Gry Stålsett holdt åpningsforedraget om skamlidelser.

Sunn og forvrengt skam

– Skam handler om følelsen av å ikke strekke til og ikke være god nok, sa Gry Stålsett i sitt foredrag.
Frykten for ikke å være vellykket er så stor for noen at mange kjenner på en enorm smerte.
– Skammen kan føre til ensomhet og en lidelse som gjør seg gjeldende på mange ulike plan. Følelser av uverdighet, utilstrekkelighet og "det å være feil", sa Stålsett, som skiller mellom sunn skam og forvrengt skam.
Den sunne skammen er viktig for å skape og opprettholde en god balanse. Den forvrengte skammen fører til depresjon og lidelse.
 

Depresjon – en folkeepidemi

Stålsett viste til flere statistikker og forskningsrapporter som tydeliggjør at depresjon er en utbredt lidelse i dagens samfunn. Det er Norges dyreste lidelse og koster samfunnet 60-70 milliarder årlig. Gry Stålsett kaller depresjon en folkeepidemi og mener skam er en sterkt medvirkende årsak. En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser blant annet at skam øker risiko for forlenget sykefravær.
– Men skam er en følelse og ikke hele vår identitet, understreket Stålsett. Hun mener mange kan finne veien tilbake til tilfriskning og verdighet dersom de får hjelp til å redusere skammen de bærer på.

Kristian Fjellanger
Kristian Fjellanger leste fra sin bok "Feit – mitt liv som tjukkas".

Didrik Heggdal og Gry Stålsett
Psykologspesialist Didrik Heggdal fra Blakstad holdt foredrag om skam og selvskading. Her sammen med Gry Stålsett.

Jon-Erik Bråthen og Mona-Iren Hauge
Konferansier Jon-Erik Bråthen, som til daglig er sykehusprest ved Modum Bad, overrekker en gave til forsker Mona-Iren Hauge.

Mustafa Can
Forfatter Mustafa Can fortalte sin historie – en historie knyttet til mye skam som kurdisk innvandrer i Sverige.

140 deltakere

Rundt 140 mennesker var til stede på konferansen om skamlidelser på Litteraturhuset denne fredagen. De fikk høre Kristian Fjellanger snakke om kroppsskam – hva den gjorde med ham og hvilken påvirkningskraft han mener den har på folkehelsen. De fikk også høre forsker Mona-Iren Hauge snakke om skam knyttet til kjønnslemlestelse, samt skam knyttet til selvskading ved psykologspesialist Didrik Heggdal. Den svenske forfatteren Mustafa Can tilførte konferansen et bilde av skam knyttet til etnisitet. Gjennom sin egen historie som kurdisk innvandrer i Sverige, synliggjorde han hva språk, klasse og etniske forskjeller kan gjøre med skamfølelsen. Konferansen ble avsluttet med en panelsamtale mellom skuespiller Nils-Ole Oftebro, leder i Alternativ til vold Hanne Eriksen og kunsthistoriker og forfatter Tommy Sørbø.

Panelsamtale
Skuespiller Nils Ole Oftebro (fra venstre) i panelsamtale med Hanne Eriksen i Alternativ til vold, kunsthistorier Tommy Sørbø og psykolog Gry Stålsett.

Årlig arrangement

Tilbakemeldingene på konferansen var svært gode og Kildehusets leder Kristin Tafjord Lærum håper et arrangement av denne størrelsen kan bli en årlig foreteelse for Modum Bad.
– Modum Bad-konferansen skal være noe folk biter seg merke i og ser fram til. Vi vil bringe Modum Bad ut, for å få folk til å komme til Modum, sier Lærum.

Se innslag på TV-Modum her.

infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF