Sorg som vokser og blir komplisert

Atle Dyregrov holder seminar om sorg 15. oktober

Nyhetsartikkel publisert 07/09/12

Atle Dyregrov
Psykolog og dr. philos Atle Dyregrov kommer til Modum Bad for å holde et seminar om sorg den 15. oktober.

Dyregrov er leder for Senter for Krisepsykologi i Bergen. I over 30 år har han arbeidet med enkeltmennesker som har opplevd dødsfall, andre kriser og traumer. Han har vært involvert i oppfølgingsarbeid etter større nasjonale og internasjonale katastrofer, og har det siste året stått sentralt i oppfølgingen av de pårørende etter 22. juli. Dyregrov har forfattet en rekke bøker, bokkapitler og fagartikler innen krise- og sorgområdet.

Komplisert sorg

– Ved uventede dødsfall som mord, selvmord og ulykker, har de pårørendes sorg en tendens til å vokse seg utover det vanlige og bli komplisert, sier Dyregrov.
En komplisert sorg gir høy og langvarig intensitet i følelser relatert til tapet – noe som gjør det vanskelig å fungere sosialt og i jobb. Komplisert sorg viser seg å være en betydelig risikofaktor for utvikling av fysiske og psykiske lidelser.

Nyere forskning

Seminaret vil ta for seg nyere forskning om sorg og sorgbehandling, hva som inkluderes i komplisert sorg og hvilke behandlingstilnærminger som kan nyttes i arbeidet med komplisert sorg. Hovedfokus vil være behandling rettet mot voksne. 
I målgruppen er helsepersonell, kirkelige ansatte, andre som i sitt arbeid møter mennesker som har komplisert sorg. Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her.

Share Button
Print Friendly and PDF