Drømmer om Clapton på Badet

Kulturleder Harila har mange drømmer.

Nyhetsartikkel publisert 30/06/09

Kulturleder Helge Harilas drømmescenario er Eric Clapton på en ny og stor amfiscene på Modum Bad.
En annen drøm er Händels Messias fremført i Olavskirken.

 

Det siste er kanskje mer sannsynlig enn det første.

– Men det er jo lov å drømme, sier Harila.

Det rikholdige kulturprogrammet ved Modum Bad beviser at kulturlederen gjør mer enn å drømme. Nå har han akkurat lagt siste hånd på høstens offentlige konsertprogram, som er både variert og spennende. I tillegg står han i spissen for planleggingen av de ansattes cabaret som skal settes opp i oktober.

 

Opptråkkede stier

Siden våren 2007 har sunnmøringen beveget seg på godt opptråkkede stier når gjelder kultur på Modum Bad. Først i fotsporene til mangeårig kulturleder Øystein Naper. Det siste året har den nye kulturlederen stått på egne bein. Med føttene godt plantet i kulturjorden på ”Badet” har han begynt å tråkke opp nye og spennende stier i dette landskapet.

Helge Harila står i en sterk tradisjon. Han var ikke klar over hvor sterk og bevisst kultursatsingen på Modum Bad var før han kom hit, men den helhetlige tenkningen rundt kunst, kultur og estetikk begeistret dirigenten og sangpedagogen.

– Modum Bad er opptatt av helheten – at mennesket består av både ånd, sjel og kropp. Det passet min bakgrunn og mine egne tanker godt, sier Harila.

Vidt spenn

Hans ansvarsområder spenner fra ansvaret for de offentlige konsertene, til kunstkomiteen som står for utsmykning, korøvelser for pasientene og organistoppgave i Olavskirken.

– Det er et vidt spenn med store variasjoner og spennende utfordringer, sier Harila.
Flaggskipet for den utadrettede kultursatsingen er de offentlige konsertene. Harila viderefører denne tradisjonen fra sin forgjenger Naper, men er samtidig opptatt av fornyelse. Han ønsker at tilbudet skal ha kvalitet, favne vidt og være folkelig.

– Hvor viktig er det at det også
kommer publikum utenfra på konsertene?

– Et av våre mål er å bygge ned fordommene mot psykiatriske institusjoner. Å holde åpne konserter bidrar til dette.

 

Korøvelser

En av kulturlederens oppgaver er å skape et kulturelt rom for pasientene hvor de kan uttrykke seg. Korøvelsene for pasienter denne vinteren og våren har vært en nyskapning i så måte – med stor suksess. Under kyndig ledelse av sangpedagog Harila har pasientene gledet seg over å få bruke sangstemmen og synge sammen – og de etterspør mer!

– Hvorfor er det så viktig å synge?

– Når vi synger blir vi kjent med vår egen stemme. Den er en del av vår identitet og personlighet, og det ligger livskvalitet og utfoldelse i det å bruke den. Det gir også utløp for følelser.

– Men hvorfor synge i kor?

– Fordi det å synge sammen er en sterk sosial opplevelse. Man gjør noe sammen som gir fellesskap og glede uten at man trenger å bli for privat. For noen pasienter er det å stå sammen med andre også en utfordring, og dermed sosial trening.
Harila har et sterkt ønske om at kor og stemmebruk kan bli en del av behandlingstilbudet ved Modum Bad, på lik linje med fysisk fostring eller kunst- og uttrykksterapi.

Pasientbidrag

På kulturkafeen er det også rom for pasientene til å uttrykke seg. Her møtes de med jevne mellomrom til quiz, allsang og poesi. Av og til hentes krefter utenfra, men kulturlederen oppfordrer pasientene til å bidra selv.

– De har ofte mye å by på når det gjelder kultur.
I Kulturgruppa møter han dem jevnlig for samtaler rundt det som har med kunst, kultur og estetikk på sykehuset å gjøre. Der kan pasientene komme med innspill og ønsker som kulturlederen tar med seg videre i arbeidet.

Kunst

Artoteket – kunstbiblioteket hvor pasientene kan låne kunst, er noe kulturlederen er stolt av. Det er ikke mange sykehus i Norge som kan vise til noe lignende.

– Vi tror det er medvirkende til økt trivsel og livskvalitet for pasientene, sier Harila.
Han har med seg en kunstkomité i valget av kunst. De står også ansvarlig for innkjøp og plassering av øvrig kunst på Modum Bad. I fjor vinter sørget de for belysning av de gamle trærne i parken vinterstid.

– Om jeg ikke skal huskes for noe annet på Modum Bad, så håper jeg at jeg blir husket for akkurat det, gliser kulturlederen.Verdighet
Pasientundersøkelser og andre tilbakemeldinger fra pasienter viser at det settes pris på det kulturelle miljøet på Modum Bad.

– Det har et verdighetsaspekt. At det satses på kunst, kultur og vakre omgivelser viser at både pasienter og ansatte settes pris på, mener kulturlederen.

– Mister vi kulturen på Modum Bad, mister vi mye av sjela vår, slår kulturlederen fast.
 

Share Button
Print Friendly and PDF