Det gode eksempel

Administrerende direktør Ole Johan Sandvand ble onsdag 28. oktober overrasket med prisen "Det gode Eksempel".

Nyhetsartikkel publisert 29/10/15

OleJohanSandvand (1)

Leder i Modum Næringsråd, Bjørn Larsen, overrakte prisen til administrerende direktør Ole Johan Sandvand.

Prisen deles ut av Modum Næringsråd til personer eller grupper som fremstår som gode eksempler i Modum kommune.

Rosende ord

-Sandvand er en strateg og en visjonær leder med stor gjennomføringsevne og utholdenhet. Han er også usnobbete og ser alle.
Dette var noen av de rosende ordene som Modum Bads direktør fikk med seg under frokostmøtet i næringsrådet onsdag 28. oktober på Tyrifjord hotell. Bjørn Larsen, leder av Modum Næringsråd, sto for tildelingen sammen med næringsrådets styreleder, Ambjørg Flaata. Bjørn Larsen Flaata roste Ole Johan Sandvand for hans mangeårige innsats for Modum Bad – helt fra redningsoperasjonen på begynnelsen av 90-tallet til den moderne arbeidsplassen som i dag har innflytelse innen psykisk helse både nasjonalt og internasjonalt.

OleJohanSandvand (2)

Sandvand takket for prisen – og holdt også et innlegg om fremtidige arbeidsplasser i Modum.

Stor arbeidsplass

At direktøren også ble omtalt som frittalende, ble demonstrert da han i sin lille takketale sa at han syntes tildelingen var nokså fortjent.
Modum Bad er i dag en av Modum kommunes største arbeidsplasser med nesten 300 ansatte. Det er kun kommunen selv og veientreprenøren Albert Hæhre AS som slår helseinstitusjonen i antall ansatte.
Næringsrådet utpeker inntil fire ganger i året Modums gode eksempel. Det gode eksempel kan være en offentlig ansatt, en næringslivsleder eller et idrettslag.

infoleder@modum-bad.no
29.10.2015

Share Button
Print Friendly and PDF