Det eneste som går av seg selv er forfallet

FRA SAMLIVSBLOGGEN: Vi er på full fart inn i våren og sommeren. Nå skal kroppene styrkes, kostholdet forbedres og dårlig helse forebygges. “Det eneste som går av seg selv er forfallet”, sier en klok refleksjon. Dette er en viktig erkjennelse, og det gjelder det meste: kropp, bil, hus og så videre.

Nyhetsartikkel publisert 16/03/22

Vi er på full fart inn i våren og sommeren. Nå skal kroppene styrkes, kostholdet forbedres og dårlig helse forebygges. “Det eneste som går av seg selv er forfallet”, sier en klok refleksjon. Dette er en viktig erkjennelse, og det gjelder det meste: kropp, bil, hus og så videre.

Dersom vi slutter med vedlikehold, service og stell, gjør forfallet seg raskt synlig. Jeg får innkalling til EU-kontroll på bilen, tannlegen kaller på meg og optikeren minner om synssjekk. Det er gode rutiner som forebygger plager og problemer.

“Uten vedlikehold, service og stell, blir forfallet raskt synlig”

 

Hva med parforholdet vårt?

Hva med parforholdet vårt? Hvem tenker på «inneklimaet» i våre hjem, familieliv og samliv? Hvordan er stemningen oss imellom? Preges våre samvær av humør, vennlighet, omtanke og fortrolighet, eller har vi gradvis havnet i negative reaksjonsmønstre, irritasjoner og kjølig avstand? Har vi forsømt parforholdet vårt midt i alt vi så fornuftig har prioritert og fokusert på? Heller ikke parforhold vedlikeholder seg selv over tid – det må litt arbeid til.

 

Et annerledes treningsstudio

Her ved Modum Bads kurs- og kompetansesenter ønsker vi par velkommen til et annerledes treningsstudio. Og hva skal vi trene på her da? Relasjonstrening kan vi kalle det. Det er ikke muskelstyrke eller kosthold vi skal sette søkelyset på. Her skal parforholdet og viktige kvaliteter ved et godt samliv få vår oppmerksomhet: kommunikasjon, samarbeid, forståelse for den andre, nærhet, tillit, forventninger og  tilgivelse.

“Relasjonstrening – ikke muskelstyrke eller kosthold”

 

Fremmer helse og trivsel

Forskning viser at et velfungerende parforhold fremmer helse og trivsel for både voksne og barn. Det har mer å si for vår livskvalitet enn mange andre sentrale områder av tilværelsen. Denne livsviktige treningen inviterer vi til her ved Modum Bads samlivstilbud! Og vi har fått et nytt verktøy og «treningsapparat» vi har stor tro på og med glede anbefaler, nemlig Par-sjekk.

Hva er Par-sjekk?

Par-sjekk er et nytt konsept innenfor forebyggende tilbud til par. De fleste par søker først hjelp når utilfredsheten og konfliktmengden er blitt for stor. Par-sjekk er et tilbud for å hjelpe par til – i tide – å stanse opp og reflektere over forholdet sitt. Par-sjekk består av et innledende online spørreskjema etterfulgt av to samtaler med en veileder hvor en har fokus på parets ressurser og gir konstruktiv hjelp til aktivt å bryte negative reaksjonsmønstre. Par-sjekk er som navnet antyder en «sjekk» av parets opplevelse av sitt samliv og håper å gi fornyet inspirasjon, mens de fortsatt elsker hverandre og er motiverte for å samarbeide og styrke relasjonen

“Vi kan gå oss vill og oppleve stor avstand mellom oss”

 

Tre trinn

Før paret møter en veileder, har de hver for seg besvart et grundig spørreskjema som stimulerer til ærlig ettertanke og bevisstgjøring av ulike arenaer i deres samliv. En prosess settes i gang!
Ved avslutningen av de to samtalene, får paret med seg en feedbackrapport, en tilstandsrapport som er et pedagogisk middel til aktivt å pleie forholdet videre.

Jeg er særlig begeistret for bruken av bilder i Par-sjekk. Ord kan være viktige for å fremme forståelse, men ofte blir det for mange ord. Da er dette konseptets bruk av metaforer både pedagogisk og virkningsfullt. Et bilde kan si så mye mer enn ord, og gjøre inntrykk som varer lenger enn ord som fortere blir glemt.

Hus og fjell

De to metaforene som brukes er husmetaforen og fjellmetaforen. Både et hus og et fjellandskap brukes som kreative og lett forståelige bilder på et samliv og hvordan vi forholder oss til hverandre. Vennskap, tillit og forpliktelse utgjør grunnmuren og bærebjelkene i vårt hus. Dette bildet gir oss et overblikk over parforholdets tilstand og innblikk i de ulike rommene i huset. På vår vandring gjennom livet kan vi gå oss vill og oppleve stor avstand mellom oss, som fjellmetaforen illustrerer på en sterk måte. Det fokuserer spesielt på vårt uhensiktsmessige samspill som driver oss fra hverandre, framfor å føre oss nærmere hverandre. Med god veiledning kan refleksjonen rundt dette bildet nettopp vise oss nye veier å kommunisere og reagere på som minsker avstanden mellom oss.

Velkommen til vårt treningsstudio hvor gode instruktører ønsker å ta dere imot og gi dere en innholdsrik parsjekk!

Anne Dahl

Share Button
Print Friendly and PDF