Den vanskelige vurderingen

– Det verste vi kan oppleve i jobben vår er å miste en pasient i selvmord. Selvmordsfare er derfor en viktig vurdering. God behandling må likevel være å hjelpe mennesker til å ønske å leve, sier psykiater Arild Steinsholt Jervell.

Nyhetsartikkel publisert 02/06/21

– Vi må alltid vurdere selvmordsfare, men god behandling er likevel å hjelpe mennesker til å ønske å leve, sier psykiater Arild Steinsholt Jervell.

02.06.21
Tekst: Unni Tobiassen Lie
(Artikkelen har stått på trykk i Badeliv nr 1/2020)

 

Arild Jervell

Pasienter som legges inn i psykisk helsevern blir alltid spurt om de har eller har hatt selvmordstanker.
– Det er basis lærdom for oss behandlere. Vi må spørre og dokumentere. Sikkerheten må settes først, sier Jervell, som til daglig jobber ved Avdeling for traumelidelser ved Modum Bad.

Sjekker risikofaktorer

Behandlere har mange risikofaktorer som sjekkes for å kunne vurdere om pasienten er suicidal eller ikke. Pasienter som legges inn akutt har ofte selvmordstanker eller psykose. Det er heldigvis kun en liten andel som ender med selvmord. Vurderingene som gjøres skal dokumenteres godt, slik at man i ettertid har noe å vise til.
Jervell mener man har gode metoder å jobbe etter.
– Det gjøres et enormt viktig arbeid blant terapeuter med dokumentasjon. Likevel kan det være vanskelig. Det er også en fare for at kravene til dokumentasjon, som er skrevet med de beste intensjoner, men også for at man skal sikre seg, hindrer at man kan jobbe med det pasienten egentlig trenger.

Krevende

Tina Gravdal

Psykologspesialist Tina Gravdal, som leder Voksenpsykiatrisk Poliklinikk ved Modum Bad, synes det er krevende å gjøre selvmordsvurderinger.
– De må gjøres her og nå, med en åpen dialog i behandlingstimene. Vi er helt avhengig av et godt samarbeid med pasienten, men vi har likevel liten kontroll over det som skjer i deres liv mellom timene. Det er viktig å formidle til dem at de må ta kontakt med oss når de trenger det.
Gravdal legger ikke skjul på at det er et stort og tungt ansvar behandlere har.
– Selvmordsproblematikk er det alvorligste vi jobber med. Det ligger en uutholdelig smerte bak. Vårt mål er å få pasienten gjennom livskrisen. Underveis gir vi behandling for lidelsestrykket. Alvorlig selvmordstruede pasienter skaper ofte stor bekymring hos behandlere. Vi gjør det vi kan for å lindre smerte, gi støtte og håp. Samtidig kan vi engste oss for å ikke strekke til.

Lyst til å leve

Jervell mener det er bekymringsfullt dersom selvmordsfaren skal dominere behandlingen. For hva er god behandling?
– Fokuset bør jo være å hjelpe mennesker til å få lyst til å leve og finne fram til disse meningsfylte verdier i livet til pasienten, sier den erfarne psykiateren.
Dersom det blir en situasjon der behandleren hele tiden må forsikre seg og stille spørsmål rundt selvmordstanker, har man fokus et annet sted.
– Noen ganger er det å hindre selvmord det viktigste. Men psykisk helsevern kan ikke bare jobbe med å hindre pasienter i å dø. Vi må prøve å hjelpe dem til å få lyst til å leve!

 

Selvmordstematikken står sentralt i årets Modum Bad-konferanse. 29. oktober 2021. Klikk her for å lese mer om den.

 

Share Button
Print Friendly and PDF