– Den mest lønnsomme investeringen

Barneombud Reidar Hjermann om satsing på forebygging av samlivsbrudd:

Nyhetsartikkel publisert 29/03/10

Barneombud Reidar Hjermann (41) tror ikke samfunnet ennå har forstått den enormt store gevinsten det ligger i å forebygge at mor og far går fra hverandre.

-Rundt 25 000 par gifter seg årlig i Norge. Nærmere 12 000 par skilles. Hvor viktig er det å drive forebyggende arbeid for familiene?
– Samlivsbrudd er kanskje den vanligste årsaken til at barn strever med hverdagen. Jeg tror vi ikke ennå har forstått den enormt store gevinsten det ligger i å forebygge at mor og far går fra hverandre. Forebygging av samlivsbrudd er nok en av de mest lønnsomme investeringer samfunnet kan gjøre.

– Gjøres det nok i Norge i dag?
– Når vi ser mengden av foreldre som skilles, kan vi ikke være fornøyd med innsatsen samfunnet gjør for å bevare parforholdene.

– Hva bør gjøres på den forebyggende siden, etter din mening?
– Samlivskurs og andre forebyggende programmer har nok sin misjon. Gode tilbud innen psykisk helsevern for både barn og voksne er også med på å sette mennesker i stand til å beherske eget liv og egne personlige relasjoner. På den måten forebygger vi også havarerte parforhold.
Samtidig skal vi ikke glemme at arbeidsgivere landet rundt har ansvar for å legge til rette for at begge foreldre i et parforhold skal kunne være hjemme med syke barn og bidra på hjemmefronten på mest mulig likeverdig måte.
 

En arbeidsgiver som ser at en ung småbarnsmor eller – far tilbringer kvelder og netter på jobben skal ta ansvar for å sende dem hjem. Foreldre skal prioritere barna, ikke jobben. Når de ikke klarer dette, bør arbeidsgiveren være tydelig på at det skal være mulig både å jobbe og være mor eller far. Både private og offentlige arbeidsgivere er i utgangspunktet i stand til å forstå at det å sette barn til verden er den største verdiskapning vi har. Alle har et felles ansvar for dette.

-Hvilke behov ser du som barneombud når det gjelder forebygging?
– Jeg tror at ungdom i videregående skole burde kurses i samlivsspørsmål, slik at de lettere unngår de verste fellene når de etter hvert begynner å inngå parrelasjoner.

-Hva er, etter din mening, det viktigste satsingsområdet?
– Jeg ønsker at alle barn i grunnskolealder skal ha tilbud om samtalegrupper (såkalte PIS-grupper) hvis de opplever samlivsbrudd hos foreldrene. Dette vil ofte forebygge de følelsesmessige problemene som dessverre ofte oppstår hos barn med foreldre i to hjem.

– Modum Bad slo nylig sitt Samlivssenter sammen med Familieavdelingen for å danne en sterk enhet for behandling og forebyggende arbeid. Hvilke tanker gjør du deg om dette?
– Jeg er vel kjent med Modum Bad som en bauta i norsk familieterapi. Det gleder meg at det nå utvikles videre med både forebygging og behandling hånd i hånd. Jeg ønsker alle ved Modum Bad lykke til med arbeidet for den gode og trygge familien.

Share Button
Print Friendly and PDF