Ressurssenteret Villa Sana

Villa Sana, Modum Bads seksjon for forebyggende arbeidshelse, tilbyr kurs og rådgivning til leger, tannleger, sykepleiere og sosialarbeidere.

Målet er å forebygge utbrenthet og gi litt hjelp i tide med tanke på veien videre i yrkesliv, privatliv eller samliv.

Villa Sana har i dag avtale med Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Sykepleierforbundet og fra 1/1-20 også med Fellesorganisasjonen.

 

For sykepleiere For sosialarbeidere

Aktuelt fra Villa Sana: