pexels-karolina-grabowska-4197564

Gjeldende smittevern – og anbefalinger som følge av Covid-19

Modum Bad følger myndighetenes forskrifter og retningslinjer for å ivareta våre pasienter, kursgjester og ansatte på best mulig måte.
Les mer om våre smitteverntiltak nedenfor.

Viktig informasjon – Klikk her:

Viktig info til våre pasienter om permisjoner og smittevern

Vi råder deg til å forholde deg til nasjonale og regionale smitteverntiltak. Du skal til enhver tid følge de retningslinjene som er strengest.

Før du reiser tilbake etter permisjon er det viktig at du går igjennom spørsmålene under:

1. Har du i løpet av de siste to døgn har hatt:

 • Feber
 • Hoste
 • Sår hals
 • Hodepine
 • Tett eller rennende nese (ikke kjent allergi)
 • Muskelsmerter
 • Tungpustet
 • Magesmerter
 • Kvalme
 • Diaré
 • Tap av smak eller luktesans
 • Andre fysiske symptomer?

2. Har du vært nærkontakt med mistenkt eller bekreftet covid-19 tilfelle?
(se under for mer informasjon)

3. Svarer du ja på noen spørsmålene under 1 må du kontakte oss per telefon 32 74 97 00 og evt.
fastlegen/”coronatelefonen”. Viktig at du informerer om at du er døgninnlagt på sykehus (men nå i
julepermisjon) og at det dermed er viktig at prøven tas og avklares raskt.

4. Modum Bad må ha beskjed per telefon om du har noen av symptomene listet opp under 1 eller
om du bekrefter 2.

Har du vært i nærkontakt med påvist covid-19 tilfelle?
Alle nærkontakter til positiv Covid-19 tilfelle skal som hovedregel i 10 dagers hjemmekarantene.

Du skal ta en test så raskt som mulig og det anbefales ny PCR-test etter minst 7 dager. Dersom du utvikler symptomer på luftveisinfeksjon i karantenetiden skal du også teste deg. Skulle en slik test være negativ må du allikevel være i karantene tiden ut.

Til deg som er pasient/gruppe ved Traumepoliklinikken i Oslo

Vi holder 1 meter i grupperom, alle plasser blir spritet etter bruk, vi lufter rommene etter hver time og pasienter bes om å bli hjemme hvis du har luftveissymptomer.- Alle bes om å bruke munnbind dersom 1 meter ikke lar seg overholde, eventuelt også i gangen når du kommer.

Til deg som skal på gudstjeneste i Olavskirken

Smittevernveileder i Den norske kirke er nå avviklet. Vi er tilbake til at normalt program følges i Olavskirken.
Følg med på denne siden for oppdaterte tidspunkter for gudstjenester.

Til deg som skal på rådgivning/samtale

Rådgivningsdagene går som planlagt. Det er godt tilrettelagt for anbefalt avstand og smittevernsretningslinjer for øvrig i samtalesituasjonen.

Til deg som skal på kurs

Vi følger gjeldende retningslinjer for smittevern med hensyn til avstand, faste tilviste sitteplasser og matservering.

Til deg som skal på rekreasjonsopphold

Vi følger gjeldende retningslinjer for smittevern med hensyn til avstand, faste tilviste sitteplasser og matservering.

Viktige huskeregler:

 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Besøkende/pårørende anbefales å bruke munnbind
 • Hold én meter avstand til andre
 • Begrens antall nærkontakter
 • Hyppig og god håndhygiene
 • Håndhilsing frarådes.
 • Host og nys i albukroken

Kontakt Modum Bad:

 • Sykehusets sentralbord: 32 74 97 00
 • Poliklinikken i Vikersund: 32 74 98 70
 • Traumepoliklinikken i Oslo: 21 41 61 00
 • For henvendelser ang. kurs eller annet besøk, se kontakt-siden for mer informasjon.

Se Folkehelseinstituttets websider for oppdatert informasjon eller ring Helsedirektoratets infotelefon for publikum: 815 55 015. Følg helsemyndighetenes instrukser for å forebygge smitte.