Byggeskikksprisen til Modum Bad

Modum Bad mottok kommunens byggeskikkspris 2019. Begrunnelsen var ivaretakelse av en enhetlig byggetradisjon gjennom sveitserstilen, men også evnen til å tenke moderne og praktiske bygg i nyere stil.

Nyhetsartikkel publisert 16/09/19

Det var administrerende direktør Lars Erik Flatø (til høyre) som mottok prisen av (fra v.) ordfører Ståle Versland og juryleder John Arne Wendelborg.

Ordfører Ståle Versland sto for utdelingen av den første byggeskikksprisen i Modum kommune. Det var derfor et aldri så lite historisk øyeblikk i Festsalen fredag 13. september, da han kunne overrekke prisen til adm. direktør Lars Erik Flatø.

Ordfører Ståle Versland leser opp juryens begrunnelse for å gi Modum Bad byggeskikksprisen.

-Stolte

– Vi er stolte over å ha en så flott og kjent institusjon som Modum Bad i vår kommune. Det er noe vi alltid skryter av. Dere gjør bygda vår bedre i form av estetikk, arbeidsplasser og at dere er en institusjon landskjent for sitt høye faglige nivå, sa ordfører Versland under tildelingen.
-Det var mange foreslåtte kandidater til prisen. Modum Bad var av dem som utmerket seg, sa Versland som videre siterte juryens begrunnelse:
«Modum Bad har ivaretatt en enhetlig byggetradisjon gjennom sveitserstilen, men har også vært nytenkende og skapt moderne og praktiske bygg i nyere stil. Institutt for Sjelesorg er et godt eksempel på dette. Nybyggene passer godt inn arkitektonisk med den eksisterende bygningsmassen og glir flott inn i omgivelsene. Dette gir et fint samspill mellom bygningsarkitektur og park-/naturområdene på Modum Bad. Estetikk har stor betydning for den psykiske helsen. Bygningsmassen og omgivelsene på Modum Bad er en pryd for øyet og viktig som rekreasjon også for kommunens innbyggere».

– Estetikk er viktig

Adm.direktør Lars Erik Flatø ville ikke ta noen personlig ære for prisen, men takket på vegne av Modum Bad og flere generasjoner ledelse og ansatte.
– Helt fra grunnlegger Thaulows tid har estetikk vært viktig på Modum Bad. Vi forsøker å videreføre dette og denne prisen er en inspirasjon i så måte. Pene bygg og områder er viktig for pasientene som kommer hit, men også for de ansatte. De står i en arbeidshverdag hvor de møter mange tøffe historier. Forhåpentligvis gir omgivelsene litt ekstra energi og hjelp også for dem.

Tidligere driftssjef Finn Ellingsrud sammen med arkitekt Hanne Førli som har tegnet flere av de nye byggene på Modum Bad.

 

Kildehuset sto ferdig i 2015. Det er tegnet av arkitekt Hanne Førli.

 

Villa Nora som huser Angstavdelingen.

 

Nybygget ved Institutt for Sjelesorg, som ble bygget opp etter brannen og sto ferdig høsten 2017.

Tidligere direktør Ole Johan Sandvand og driftssjef Finn Ellingsrud var også til stede under prisutdelingen. De har gjennom de siste 25 årene stått for utbyggingen av stedet, og har begge en stor ære for at Modum Bad fremstår slik det gjør i dag.
I juryen for Modum kommunes byggeskikkspris sitter: John Arne Wendelborg (leder), Reidar Jakobsen, Vibeke Kalager, Brit Eva Helgedal, Dag Præsterud og Tone Hiorth.

Foran fra venstre: arkitektene Sigmund Heier og Hanne Førli, tidligere direktør Ole Johan Sandvand, adm.direktør Lars Erik Flatø, ordfører Ståle Versland og John Arne Wendelborg (leder av juryen). Bak fra v.: tidligere driftssjef Finn Ellingsrud, teknisk sjef Harald Silseth, avd.leder byggesak,Øystein Lid Larsen, rådmann Aud Norunn Strand,  arkitekt og jurymedlem Vibeke Kalager, skogbruksleder Dag Præsterud, tidligere byggmester ved Modum Bad, Egil Rønning og nåværende byggmester Terje Jacobsen.

13.09.19
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF