Fortsatt Foreldre blir et offentlig kurs- og kompetanseprogram

Ble overdratt på fagkonferanse.

Nyhetsartikkel publisert 10/11/10

Direktør Ole Johan Sandvand ved Modum Bad overrekker kurs- og kompteanseprogrammet Fortsatt Foreldre til Kjetil Horgmo fra Bufdir.

Kurs- og kompetanseprogrammet Fortsatt Foreldre ble lansert i november 2007. Tre år og en omfattende revidering senere, er nå programmet overdratt fra Modum Bad til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).Denne begivenheten ble markert på en stor fagkonferanse på Gardermoen mandag 8. november. 200 konferansedeltakere var samlet for å lytte til et utvalg av de fagpersonene som har bidratt med sin kunnskap og erfaring inn i Fortsatt Foreldre.

– En anerkjennelse

Det er veldig gledelig at Fortsatt Foreldre nå kommer inn under Bufdirs forvaltning og blir en del av kurs- og programporteføljen som primært er knyttet til familievernet, sier Kristin Tafjord Lærum, leder for avdeling for forebygging ved Modum Bads Senter for familie og samliv.

– I dette ligger det en anerkjennelse av den jobben som er utført i og med utviklingen av programmet – og det er vi stolte og glade for. Men først og fremst er det en stor glede at Fortsatt Foreldre på denne måten vil kunne nå ut til målgruppen i langt større grad enn det som ville vært mulig fra Modum Bad. Det er jo familievernet som møter de foreldrene programmet henvender seg til.

Forebyggende arbeid

Fortsatt Foreldre er ment som en ressurs for fagpersoner som driver forebyggende arbeid og tilbud for familier som opplever samlivsbrudd. Håpet er at Fortsatt Foreldre kan bidra til å forebygge psykososiale problemer hos barn og voksne i kjølvannet av samlivsbrudd. Formålet er å støtte foreldre som har gått fra hverandre til å håndtere samlivsbruddet og samarbeidet om foreldreansvaret på måter som ivaretar både voksne og barns behov i en situasjon som krever store omstillinger.

Programmet retter seg mot foreldrene fordi samarbeidsklimaet mellom dem er den viktigste enkeltpredikator for hvordan de unge berøres av samlivsbrudd. I den sammenheng er foreldrenes evne til å håndtere egne følelsesmessige reaksjoner og å ivareta barnas behov av grunnleggende betydning. Dette er derfor gjort til viktige temaer i programmet. Tanken er at den beste hjelpen barn kan få, er den hjelpen de får av sine foreldre – når det er mulig. 

Fra tolv fagpersoner

Fortsatt Foreldre knytter an til 12 erfarne fagpersoner og deres ulike perspektiver på området familie, samlivsbrudd og foreldreskap. Disse er Jesper Juul, Frode Thuen, Lisbeth Brudal, Kari Moxnes, Gry Stålsett, Odd Arne Tjersland, Grethe Nordhelle, Katrin Koch, Ingunn Størksen, Kirsti Haaland, Torbjørn Schade og Catharina Boland. Flere av disse har bidratt i den omarbeidingen av kursmateriellet som gjennomføres ved Modum Bads Senter for familie og samliv i 2010.

Les mer om Fortsatt Foreldre

Les mer om saken i Badeliv nr 4/2010 (utgis 13. desember).
Bestill Badeliv.

Share Button
Print Friendly and PDF