Etablerte brukerutvalg

Modum Bad har etablert et rådgivende brukerutvalg.

Nyhetsartikkel publisert 09/02/18

Det nye brukerutvalget ved Modum Bad. Fra v.: Tordis Jorunn Rustand (nestleder), Nicole, Hildegunn Nergaard (nestleder) og Jonny Krogsund. Til høyre: Fagdirektør Ingunn Amble og administrerende direktør Lars Erik Flatø.

Modum Bad har etablert et rådgivende brukerutvalg for administrerende direktør og styret.
– Utvalget skal gi råd i saker som angår tilbudet til pasienter og pårørende. Det skal også være et forum for tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende., opplyser fagdirektør Ingunn Amble.

Gjennomgang av kvalitetspolitikk

Brukerutvalget konstituerte seg i møte i desember, og hadde sitt første ordinære møte torsdag 8. februar.
– De viktigste sakene denne gangen var gjennomgang og tilbakemelding på Modum Bads kvalitetspolitikk for 2018. Utvalget behandlet også forslag til eget mandat for Brukerutvalget, som i neste omgang skal vedtas i styret. Det ble i tillegg gitt informasjon om det elektroniske pasienttilbakemeldingssystemet M-Poq, sier Ingunn Amble.

Brukererfaringer

Medlemmene i Brukerutvalget kommer fra ulike brukerorganisasjoner eller har andre relevante brukererfaringer. I rådet sitter: Hildegunn Nergaard( leder) , Tordis Rustand (nestleder) og Jonny Krogsund . I tillegg vil to representanter fra Pasientrådet ved Modum Bad møte hver gang. Fra administrasjonen møter administrerende direktør Lars Erik Flatø og fagdirektør Ingunn Amble. Utvalget skal møtes fire ganger i året.

09.02.18
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF