– Brenner for sjelesorg

Marianne Rodriguez Nygaard (51) er ny leder ved Institutt for Sjelesorg. – Jeg brenner for sjelesorg og er opptatt av hvordan trosressurser kan være bidragsytere til et bedre liv, sier Nygaard.

Nyhetsartikkel publisert 11/08/22

 

51-åringen starter i lederstillingen ved Institutt for Sjelesorg (IFS) 1. august 2022. I første omgang i halv stilling. Hun vil fortsette som førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole, der hun har vært de siste 15 årene.

Fag og forskning

– Jeg er glad i fag og forskning, både innen sjelesorg og religionspsykologi, men også diakoni og alt som ligger i skjæringspunktet mellom helse og tro, sier Nygaard.
Hun er opprinnelig utdannet sykepleier, men har senere tatt kristendom grunnfag, samt en mastergrad og en doktorgrad i diakoni.

Se tilbudene ved Institutt for Sjelesorg

 

Praktiserer sjelesorg

Undervisning i sjelesorg og sjelesorg med religionspsykologiske perspektiver har hørt til hennes arbeidsoppgaver ved VID. Hun har også undervist i diakoni og forskningsmetoder, herunder doktorgradsprogrammet «Senter for diakoni og profesjonell praksis» og i sykepleierutdanningen ved «Fakultetet for helse». I tillegg jobber hun med veiledning og fagutvikling, samt som sjelesørger i Fermate.
– Det siste har jeg valgt fordi jeg ønsker å bruke sjelesorg i praksis gjennom samtaler med personer. Møter med menneskers liv gir meg en annen form for innsikt og glede enn det jeg får gjennom det teoretiske arbeidet, sier Nygaard.

“Sjelesorg handler om omsorg for sjelen”

 

–  Sorg er omsorg

– Er sjelesorg et litt gammeldags ord?
– Ja, litt villedende, kanskje? Det høres litt trist ut, som en type sorg, men det handler om omsorg for sjelen. Sjeleomsorg er nok et bedre ord. Det handler om omsorg for alt som er viktig for mennesket. Sjelesorg har vært praktisert gjennom mange århundrer. Mennesker i livskrise vender seg ofte mot kirkerom for å finne håp og fellesskap gjennom for eksempel bønn, lystenning og samtale.

Fra undervisning på Institutt for Sjelesorg hvor samlingene ofte holdes i amfiet.

Dette er ressurser som er tilgjengelige i sjelesorg – og som kan gi noe i livskriser eller tap av helse. Vi har også forskning som understøtter dette, sier Nygaard.
– Jeg synes sjelesorg har en spennende tverrfaglighet i seg som kan kombinere kunnskap fra mange felt, blant annet helse, psykologi og religionspsykologi, sosialfaglig arbeid og samfunnsperspektiver i tillegg til teologi.

“Jeg har sett hvordan sjelesorg kan være berikende i menneskers liv”

 

Et fyrtårn

Kontakten med Institutt for Sjelesorg har eksistert noen år – gjennom samarbeidet om et sjelesorgsemne.
– Praksisen som IFS står for, og den faglige tyngden som finnes her, er veldig verdifull. Dessuten har jeg hørt – og selv erfart, at det er et godt sted å komme til.  Det diakonale og det helhetlige menneskesynet på Modum Bad synes jeg er viktig.

 

I den stille hage på Institutt på Sjelesorg kan man finne ro.

 

Stedet har stått som et fyrtårn, med slitesterke ressurser, basert på mange års tradisjon og erfaring.  Siden jeg har sett hvordan sjelesorg kan være berikende i menneskers liv, har jeg lyst til å være med å bidra og utvikle både fag og forskning videre. Sammen med staben vil jeg fortsette det gode arbeidet, og finne fram til nye måter å være aktuelle på – i takt med det samfunnet trenger.

 

Tekst og foto: Unni Tobiassen Lie
Teksten er hentet fra Badeliv nr 1/2022. Du kan bestille gratis abonnement på Badeliv. Klikk her.

11.08.22
info@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF