Ny bok om Modum Bad

Sosialantropologene Heidi Haukelien og Halvard Vike ga nylig ut boka «Forventningens kraft- Psykoterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad».

Nyhetsartikkel publisert 18/12/17

Ekteparet Halvard Vike og Heidi Haukelien drev sosialantropologiske feltstudier ved Modum Bad i 2014. Studiene resulterte i boka «Forventningens kraft».

 

Haukelien og Vike har skrevet boka med utgangspunkt i feltstudien de gjorde på Modum Bad i 2014. De to bodde på Modum Bad og observerte pasientbehandlingen gjennom rundt åtte måneder. Målet var å finne ut hvordan psykoterapi foregår i praksis og hva den gjør med mennesker som trenger behandling for psykiske lidelser? Et av spørsmålene de to stilte seg var: Hva skal til for at behandlingen blir virkningsfull?

-Ikke et vanlig sykehus

-Modum Bad er ikke et vanlig sykehus. Vi er blitt grepet av å være her og ta del i pasientenes historier, sa Heidi Haukelien og Halvard Vike, da de nylig fra scenen i Festsalen ble intervjuet om sin nye bok.
Flere av pasientene de møtte under feltstudien for tre år siden, ga uttrykk for at de ble veldig godt ivaretatt i behandlingen.
– Mange har tidligere opplevd seg små i det store helsevesenet. På Modum Bad følte de seg likeverdig møtt og respektert. Bare det at de ansatte hilste på dem i gangene, gjorde noe med dem. Det var også godt å slippe å fortelle historien sin flere ganger, slik man ofte må. Her visste de at behandlerteamet kjente deres historie, og det gjorde at de slappet av, sier Vike.

Fra boklanseringen i Festsalen. Fra v.: Halvard Vike, Terje Tilden og Heidi Haukelien.

Sammenhengende behandling

Både Vike og Haukelien understreket hvor viktig pasientene syntes det var å få være i behandling sammenhengende over flere uker.
– På Modum Bad kunne pasientene jobbe med sine utfordringer, uten å streve med å opprettholde hverdagslivet ved siden av. Mange ga uttrykk for at det hadde avgjørende betydning. Flere fikk sitt gjennombrudd her etter lang tids stillstand, sier Haukelien.

Flere arenaer

Ved siden av selve terapien, har pasientene også andre arenaer å bevege seg på; som helsesport, stemmebruk, sjelesorg, fag- og kulturkafé.
– Disse arenaene ga pasientene mulighet til å utforske ulike sannheter om seg selv, sier Vike.
Sosialantropologene mener de vakre omgivelsene, bygningene og parken gir pasientene en følelse av verdighet og respekt.
– Det samme gjør de ansattes dedikerte holdning til arbeidsplassen og hverandre. En gjensidig dedikasjon som pasientene merker, og som de tenker kan komme dem til gode i behandlingen, sier Vike.

Gyldendal forlag

I bokomtalen skriver Gyldendal forlag om «Forventningens kraft»:
«Den sosialantropologiske studien analyserer hvordan behandlingen skaper mening, gir inspirasjon til å ta risiko og tilegne seg ny erfaring. Den danner grunnlag for felleskap og dialog og kaster samtidig lys over hvilke kulturelle og organisatoriske betingelser som gjør dette mulig. Blikket rettes mot betydningen helsesport, miljøarbeid, sjelesorg og kulturaktiviteter får for pasienter som søker mestringsevne og helbredelse».

Ole Johan Sandvand (fra v.) var direktør da den sosialantropologiske studien ble igangsatt. Lars Erik Flatø tiltrådte som direktør høsten 2017. Videre mot høyre: Heidi Haukelien, Halvard Vike og Terje Tilden.

Boka «Forventningens kraft» kan kjøpes i Modum Bads nettbutikk. Klikk her.

18.12.17
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF