Ble inspirert av gode ideer

Deltakerne dro hjem fra Inspirasjonskonferansen i Kildehuset med mange gode ideer til tiltak for barn og unge i bagasjen.

Nyhetsartikkel publisert 23/03/18

Fra v.: Ordfører Ståle Versland, Modum kommune, Tine Normann, Sigdal kommune, Eva Norén Eriksen, Røyken kommune, fylkesvaraordfører i Buskerud, Olav Skinnes og rådmann Aud Norunn Strand, Modum kommune.

 

-Barn og unges psykiske helse er en fanesak for meg, sa ordfører Eva Norén Eriksen i Røyken kommune. Nettopp derfor deltok hun på Inspirasjonskonferansen i Kildehuset 22. mars, hvor barn og unges psykiske helse sto i sentrum.
– Jeg har fått inspirasjon til å inkludere de unge enda mer i planleggingen av forebyggende tiltak i kommunen. I Røyken har vi det vi kaller «Røykenhuset 0-23», hvor vi har samlet alle etater som har med barn og unge å gjøre under et tak. Slik kan de bedre samarbeide, og det er lett for folk å ta kontakt. Men vi må stadig tenke utvikling. Det er de unge som har skoa på og som kan fortelle oss hva vi bør gjøre, sa Eriksen.

Behov

Ordførerne Tine Normann fra Sigdal og Ståle Versland fra Modum ble også inspirert til å inkludere ungdommen mer i planlegging.
– Det er fort gjort å glemme ungdommen selv, men de er verdt å lytte til. Det er mange flotte, reflekterte ungdommer som har mye å bidra med, sier Versland.
Lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp, som de to sistnevnte kommunene er tilknyttet, hadde 1100 henvendelser i fjor. En stor andel av henvendelsene kom fra de under 18 år, så behovet blant de unge er der.
– Det er et sterkt signal, så vi må bare fortsette diskusjonen om videre utvikling, mener de to ordførerne.

Nærmere 130 deltakere fra 27 kommuner i syv fylker deltok på konferansen. Her er det Modum-ordfører Ståle Versland som forteller forsamlingen hvordan næringsliv og skole samarbeider for å få ungdom gjennom utdannelse og ut i arbeid.

Linda Skutberg, tjenesteleder og fysioterapeut og Eline Røed Bottengård, kommunepsykolog, begge fra Hole kommune, holdt innlegg om “Folkehelsesatsning – et mulighetsperspektiv”.

Ideer

Inspirasjonskonferansen i Kildehuset på Modum Bad samlet ordførere, rådmenn, politikere, helseledere og andre beslutningstakere – nærmere 130 deltakere fra 26 kommuner i hele syv fylker. De fikk høre om ulike tiltak som har satt unges psykiske helse på dagsorden. Blant annet det spennende Boost-prosjektet hvor Modum kommune skal være senter for internasjonal forskning på samspill mellom elever og lærere. Den lokale Frisklivssentralen presenterte satsingen på nettstedet fritid 123.no som samordner alle fritidstilbud Modum og de to nabokommunene Sigdal og Krødsherad.

Trenger tiltak

– Målet er å inspirere til samhandling på tvers av sektorer, sier leder Jorunn Tangen Hole i Kildehuset ved Modum Bad.
Hun gleder seg over at konferansen fikk så stor oppslutning, og at det er så stor oppmerksomhet rundt barn og unges psykiske helse.
– Stadig flere opplever utfordringer knyttet til psykisk helse. Kommunene har et stort ansvar. Vi trenger gode tiltak. Dersom etatene samarbeider, kan vi få til mer, sier Hole.

Praktiske eksempler

Deltakerne fikk en innholdsrik dag, der nasjonale føringer for det forebyggende arbeid blant barn og unge ble supplert med gode, lokale praktiske eksempler. Høyskolelektor Mattias Øhra fra HSN og psykologspesialist/Phd KariAnne Vrabel fra Modum Bad sørget avslutningsvis for en humørfylt og solid faglig forankring av det hele. Ungdommen selv var representert blant annet ved medlem av ungdomsrådet i Sigdal, Henriette Norheim og nestleder i Ungdommens fylkesting i Buskerud, Vetle Olsen-Ryum.

 

Nestleder i ungdommens fylkesting Vetle Olsen-Ryum i midten) holdt et engasjerende innlegg på konferansen. Her sammen med styremedlem Tuva Tøien Bakken til v.) og Kjell Sundhaugen som leder ungdomspanelet i fylket.

Se TV-Modums innslag fra konferansen her.

22.03.18
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF