Tilbyr behandling av overspisningslidelse

Ved Modum Bad startes høsten 2020 et prosjekt for intensiv behandling av overspisningslidelse.

Nyhetsartikkel publisert 04/03/20

Psykolog Maren Kopland (til venstre) og psykologspesialist/forskningsleder KariAnne Vrabel ønsker å gi personer med overspisningslidelse et behandlingstilbud.

 

20.03.21

NB! Modum Bad har i en prosjektperiode hatt tilbud om behandling av overspisningslidelse, men kan dessverre ikke tilby denne behandlingen mer.

 

— Overspisningslidelse er en alvorlig spiseforstyrrelse – faktisk den mest utbredte. Men behandlingstilbudene mangler, sier KariAnne Vrabel og Maren Kopland.
De to psykologene tilknyttet Avdeling for spiseforstyrrelser ved Modum Bad ønsker å bidra med økt behandlingstilbud til denne gruppen pasienter.
— De som strever med overspisingslidelse er ofte overlatt til seg selv fordi de ikke får riktig hjelp fra helsevesenet sier Vrabel.
— De har enten ikke vært i kontakt med helsevesenet fordi de har mye skam knyttet til sin tilstand, eller de får kun oppfølging fra den somatiske delen av helsevesenet når de faktisk er i behov av psykoterapi.

Må ha diagnosen

— Behandlingstilbudet igangsettes i november 2020. Vi inviterer likevel pasienter til et første opphold allerede i mai hvor de utredes nærmere. Da vil vi kunne avgjøre om behandlingen er aktuell for dem. Og pasientene kan reflektere over om dette er et tilbud de vil motta, sier Kopland.
For at behandlingen skal være aktuell må pasientene streve med en overspisningslidelse. De må også ha forsøkt poliklinisk behandling eller behandling i spesialisthelsetjenesten.

Behandlingen

— Hva innebærer behandlingen?
— Behandlingen går over åtte uker. Pasientene vil under innleggelsen få strukturert psykoterapeutisk behandling. I behandlingen vil vi ha fokus på kognitiv og medfølelsesfokusert terapi, sier Vrabel.
Svært mange av de som strever med denne tilstanden har høy grad av kroppsskam og -forakt. Det utløser ofte en frykt eller angst når de skal ta vare på seg selv på gode måter, sier Kopland.
I behandlingen blir det derfor viktig å lære å forholde seg til egen kropp og vise omsorg for seg selv. I tillegg blir det viktig å  øve på å være lei seg, sint, angstfull, istedenfor å døyve disse følelsene med å spise store mengder mat for å glemme ubehaget.

Gruppebasert

Behandlingsopplegget er gruppebasert. Det vil være åtte pasienter i gruppen som starter og slutter likt.
— Pasienten vil måtte delta aktivt med oppmøte både i individual- og gruppesamtaler.
I løpet av behandlingsperioden vil pasienten i tillegg svare på diagnostiske intervjuer og spørreskjemaer som er en del av den ordinære behandlingsrutinen ved Modum Bad.

Hvordan henvises?

— Hvem kan henvise pasienten til dette behandlingsopplegget?
— Det kan både fastlege, psykolog, psykiater eller spesialisthelsetjenesten (DPS eller tilsvarende) gjøre.
— Hvordan sendes søknaden?
—Per brev eller via helsenett som elektronisk henvisning merket «BED».
— Koster behandlingen noe for pasienten?
— Nei, den er kostnadsfri for pasienten.

Har du spørsmål om behandlingen, ta kontakt med:

KariAnne Vrabel: 32 74 94 68
Maren Kopland: 32 74 94 79

• Ser vår nettside for å søke inn. Klikk her.
• Les mer om Avdeling for spiseforstyrrelser her.

05.03.2020
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF