– Barn må slippe å ta ansvaret

– Altfor mange barn har tatt for mye ansvar når mor eller far har hatt en psykisk lidelse. Barn må slippe å ta ansvaret. God informasjon er en nøkkel.

Nyhetsartikkel publisert 30/10/17

– Barn må slippe å ta ansvaret når mor eller far har en psykisk lidelse. God informasjon er nøkkelen, sier de barneansvarlige ved Modum Bad. Psykolog Karolina Holstein-Bech (fra venstre), psykolog Katharina Tollefsen, psykiatrisk sykepleier Hilde Hunstad og psykolog Kristin Valen Kristensen.

 

Det sier de barneansvarlige på Modum Bad. Sammen jobber de for at barna skal ivaretas når mor eller far er innlagt for sin psykiske lidelse.

– Barn vil tro at om de selv var annerledes, ville mamma eller pappa bli som før. I kjølvannet av dette kan barnet bære på skam og skyldfølelse. Informasjon på barnas nivå kan være en nøkkel til å løfte av den tunge børen, sier psykolog Kristin Valen Kristensen.

Avmystifisere

Til daglig jobber hun med depressive lidelser, men er i tillegg barneansvarlig i avdelingen.

– Små barn kan bli engstelige og redde når foreldre innlegges for sin lidelse, sier Kristensen.

De oppfatter ofte mye mer enn vi tror, og det kan oppleves skummelt, truende og mystisk at mor eller far befinner seg på en institusjon.

– Noen kan få katastrofetanker. Da er det veldig viktig å avmystifisere det som skjer, forklarer psykologen.

– Hvorfor er det så viktig å ta barnas perspektiv?

– Det gjør vi for å bidra til en god utvikling og forebygge belastninger for barna. Dersom barn ikke blir ivaretatt, kan de selv få problemer med å håndtere hverdagen sin, sier Kristensen.

Tidligere ble barn ofte glemt i en behandlingssituasjon. Nå har vi fått en bevisstgjøring rundt dette, og jobber med å trygge barnet.

“Dersom barn ikke blir ivaretatt,

kan de selv få problemer med

å håndtere hverdagen sin”

 

Vil beskytte

Enkelte pasienter er redde for å dele sine utfordringer med barna.

– De vil beskytte dem og mener at det kan være en belastning å komme på besøk, forteller sykepleier Hilde Hunstad som jobber med angstlidelser.

De ansatte har derfor alltid et møte med pasientene før barna kommer.

– Der blir vi enige om hva som skal sies og deles, noe som trygger pasienten.

Lang tradisjon

Modum Bad har en lang og god tradisjon på å ta imot barn som pårørende. De fem kliniske avdelingene har alle barneansvarlig personell. De skal fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av barn som pårørende.

Helsepersonell for øvrig skal kartlegge barnas situasjon. De har blant annet ansvar for tilrette-legging slik at barna kan komme på besøk, og at de får god og tilpasset informasjon på sitt nivå. Dette i tråd med loven om helsepersonells plikt til å ivareta barn som pårørende (2010).

– Vi bruker gjerne spill som en inngang til å samtale med ba rna og lære dem om psykisk helse, sier psykolog Karolina Holstein-Bech.

En uke med barn

I Avdeling for spiseforstyrrelser har de et eget behandlingsopplegg for foreldre med barn. Der kommer familien på en hel ukes opphold.

– Da har vi lagt opp til grupper hvor barna er med. Vi har aktiviteter for barna når de voksne har andre ting på programmet, forklarer psykolog Katharina Tollefsen.

I andre avdelinger er det vanlig å invitere barna til å komme to tre-dager under behandlingsoppholdet. Hver pasient har to samtaler med terapeut hvor barna er til stede. Det er også mulig å ha samtaler med barn utenom.

“Barn har ikke alltid de ord
for å forklare hva de tenker og føler.
Da må vi gi dem et språk.”

Gi barna et språk

I Familieavdelingen er hele familien innlagt i 12 uker. Barna går i egen barnehage og skole under oppholdet.

– Pasientene gis undervisning om foreldrerollen og barnas behov, sier psykolog Karolina Holstein-Beck.

Miljøterapeutene har oppfølging med familiene, blant annet hjemme i huset hvor de bor under oppholdet. De får også tilbud om foreldreveiledning.

– En viktig del av dette er å hjelpe foreldrene til å ha gode samtaler med barna om vanskelige tema, inkludert foreldrenes psykiske lidelse og de utfordringene som familien har.

– Vi er opptatt av at barnas stemme blir hørt. De skal kunne spørre og snakke med oss om mor eller fars psykiske lidelse. Det er ikke alltid de har ord for å forklare hva de tenker og føler. Da er det viktig for oss å gi dem et språk, avrunder psykologen.

 

På Modum Bads hjemmesider, under “Pasientinfo” er det lagt ut informasjon om barn som pårørende.

 

30.10.2017
infoleder@modum-bad.no

(Artikkelen er hentet fra magasinet Badeliv nr 1/2017)

 

Share Button
Print Friendly and PDF