Åpning av nybygg

Det nye bygget til Depresjonsavdelingen ble åpnet fredag 6. mars. – Vi er takknemlige og glade for å få så funksjonelle og gode lokaler, sa avdelingsleder Kari Nedberg. Sammen med de ansatte i avdelingen har hun lenge gledet seg til å ta i bruk det nye bygget.

Nyhetsartikkel publisert 10/03/20

Tre som gleder seg over det flotte, nye bygget. Fra venstre: Prosjektleder Finn Ellingsrud, arkitekt Katinka Schou og avdelingsleder Kari Nedberg.

– Dette vil gi avdelingen en helt ny hverdag. Vi vil bli mer samlokalisert og jeg vet at det vil skape trivsel for våre ansatte. Ikke minst håper vi at dette igjen bidrar til å fremme gode behandlingsprosesser og -utfall for våre pasienter, sa Nedberg.

  

Siste prosjekt

Under åpningen fikk avdelingslederen æren av å klippe den røde snoren etter å ha fått overlevert en stor «nøkkel» av prosjektleder Finn Elllingsrud.
Tidligere driftssjef Finn Ellingsrud gikk av med pensjon i fjor. Nå har han vært prosjektleder for nybygget til Depresjonsavdelingen og dermed ledet sitt siste byggeprosjekt på Modum Bad. Ellingsrud ble takket spesielt av konstituert direktør Jorunn Tangen Hole for den lange og tro tjenesten han har hatt for Modum Bad gjennom 24 år. Gjennom årene har det blitt bygget mange flotte og tjenlige bygg på Modum Bad, ikke minst er kurssenteret Kildehuset og nybygget på Institutt for Sjelesorg gode eksempler på dette.

Prosjektleder Finn Ellingsrud ønsket velkommen til åpningen.

Her får avdelingsleder Kari Nedberg overlevert “nøkkelen” til bygget.

Murhus

Det nye Depresjonsbygget er bygget i én etasje og er på 315 kvadratmeter. Det består av tre store grupperom, tre teamrom og syv små kontorer.  Kontorene er til sykepleierene, som nå er veldig fornøyde med å få egne kontorer, da de ofte har enkeltsamtaler med pasientene.
Bygget er oppført i samme stil som nabobygget Villa Vita, det andre bygget til Depresjonsavdelingen, oppført på 1950-tallet. Det ser ut som et murhus, men er satt opp i tre og kledd med fasadeplater og pusset med en gjennomfarget spesialsement som ser ut som mur, forklarer Ellingsrud.

Prosjektleder for nybygget – og driftssjef gjennom rundt 24 år fikk en stor takk fra konstituert direktør Jorunn Tangen Hole.

Rundt 10 millioner

Det er arkitekt Katinka Schou fra LOGG arkitekter som har tegnet det nye bygget. Hun var også arkitekten bak nybygget ved Institutt for Sjelesorg etter brannen. I tillegg til prosjektleder Finn Ellingsrud har Modum Bads egen byggmester Terje Jacobsen ledet byggingen. Han var også med å sette opp Kildehuset og Institutt for Sjelesorg. Den 7. februar i 2019 ble det nye bygget vedtatt med en kostnadsramme på 9,2 millioner. Nå, litt over et år etter, står det altså ferdig og kostnadsrammen ser ut til å holde.

Se flere bilder fra åpningen av bygget her:


07.03.2020
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF