Åpnet livssynsåpent stillerom

Mandag 15. mars ble det nye, livssynsåpne stillerommet på Modum Bad åpnet. – Vårt håp er at alle skal kunne bruke rommet uansett kulturell bakgrunn eller livssyn, sier sykehusprest Idun Strøm Sefland.

Nyhetsartikkel publisert 15/03/21

Sykehusprest Idun Strøm Sefland er glad og stolt over det nye, livssynsåpne stillerommet på Modum Bad.

– Som diakonal institusjon er det en viktig verdi for oss at alle mennesker skal kjenne at det er rom for dem, uansett bakgrunn. Dette rommet er et synlig og tydelig uttrykk for nettopp dette, sier ledende sykehusprest Idun Strøm Sefland.

– Mulighet, uansett tro

Den nye stillerommet ble høytidelig åpnet av administrerende direktør Anders B. Werp mandag 15. mars.
– Vår virksomhet er bygget på et tydelig verdigrunnlag. Stillerommet er derfor et viktig tilbud for våre pasienter og ansatte. Det er en verdi i seg selv at stillerommet gir mulighet for bønn, samtaler og refleksjon – uansett tro, sier Werp.

 

Adm.direktør Anders B. Werp åpnet det nye stillerommet med snorklipping. Av smittevernhensyn kunne det ikke være publikum til stede under åpningen.

 

Stillerommet er enkelt innredet, uten religiøse symboler. Symboler kan imidlertid hentes fram av dem som bruker rommet.

Uten religiøse symboler

Det nye, livssynsåpne stillerommet er enkelt innredet, uten religiøse symboler. Når rommet skal brukes i forbindelse med en bestemt religiøs eller livssynsmessig kontekst, kan symboler settes fram.
– Bønnetepper, religiøse skrifter, samt bøker av mer allmenn karakter er også tilgjengelig i rommet, opplyser Strøm Sefland.

Bønnetepper, religiøse skrifter og bøker av mer allmenn karakter finnes i dette skapet.

Naturmaterialer

Det øvrige interiøret spiller på former og farger som er gode å hvilke blikket på. Fargene er nøytrale og det er benyttet naturmaterialer i møbler og tepper. Grafisk designer Grete Edland Westerlund opplyser at naturen ble et utgangspunkt for utformingen. Hun har deltatt i komiteen for stillerommet sammen med prestene Idun og Jon-Erik Bråthen (nå i permisjon), byggmester Terje Jacobsen og Helle Myrvik fra Modum Bads kurs og kompetansesenter.
– Naturen er noe som alle religioner har felles. De blå veggene fanger dagslyset og spiller en stor rolle i hvordan rommet oppleves til alle tider av døgnet. Stolene er stødige og «omfavnende», og snart kommer også en gyngestol til dem som ønsker å sitte i ro og lese. Det er ikke bilder aller annen utsmykning på veggene fordi alle skal kunne «omforme» rommet til sitt eget når de bruker det, sier Edland Westerlund.

– Lampene er faktisk laget av bølgepapp – noe skjørt, og ofte uten verdi, men her som nydelige skulpturelle lamper, sier grafisk designer Grete Edland Westerlund.

Fargene er nøytrale og det er benyttet naturmaterialer i møbler og tepper.

For alle

Stillerommet kan benyttes av alle. Det er sykehusprestene som har det overordnede ansvar for rommet. Prestene kan benytte rommet til samtaler, og små samlinger for pasienter og ansatte.
Under den nåværende koronapandemien vil ikke rommet være så tilgjengelig som intensjonen er.
– Vi gleder oss derfor til hverdagen uten korona, hvor rommet kan brukes slik vi ønsker det, sier Strøm Sefland.

 

Se hilsen fra generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn her: https://vimeo.com/523740539/90f63708b2

 

15.03.21
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF