Åpner parrådgivning i Oslo

Modum Bad har i mange år hatt tilbud om parrådgivning i Vikersund. Nå utvides tilbudet til Oslo. Fire erfarne parrådgivere står klar til å tilby samtaler til par som trenger hjelp til å få det bedre sammen.

Nyhetsartikkel publisert 01/07/22

Parrådgiverne Thea Solbakken (fra venstre), Anne Dahl, Glenn Ringdal og Bente Barstad tilbyr samtaler med par som ønsker å styrke forholdet eller som trenger hjelp til å sette ord på utfordringer og vanskeligheter. Samtalene tilbys både i Modum Bads lokaler i Oslo og i Vikersund.

Midt i Oslo, nærmere bestemt Eilert Sundts gate på Uranienborg, har Modum Bad lokaler hvor det nå startes et tilbud om parrådgivning. I vakre omgivelser på Modum Bad i Vikersund kan også par komme for det samme tilbudet.

Bedre sammen

– Vi ønsker å hjelpe par til å få en bedre hverdag sammen. I samtaler kan vi hjelpe par med å sortere eller sette ord på utfordringer. Sammen kan vi utforske og gi innspill på mulige strategier for å fremme et godt samliv, sier Glenn Ringdal.
Ringdal er leder av Seksjon for familie og samliv ved Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Han er selv en erfaren parrådgiver og har tro på å gi hjelp til å fremme parrelasjonen. Sammen med kollegaene Thea Solbakken, Bente Barstad og Anne Dahl, utgjør han firkløveret av parrådgivere som nå står klare til å hjelpe par.

Styrker og utfordringer

Psykologspesialist og mangeårig leder av Familieavdelingen på Modum Bad, Bente Barstad, fremholder at alle par er unike og har ulike utfordringer og styrker i sitt parforhold.
– Samtidig vet vi at det er noen viktige faktorer som kan forebygge eller snu negativ utvikling. Dette har gyldighet for par flest. Vi tilbyr derfor parsamtaler basert på våre etablert kurskonsepter. I samtalene er det lagt opp til både undervisning og fokus på det spesifikke parene ønsker å snakke om, sier Barstad.

“Det er noen viktige faktorer som kan forebygge eller snu negativ utvikling”

 

Trygg kommunikasjon

Barstad opplyser at temaer i samtalene kan være: forventninger og roller, hva hindrer oss i å kommunisere godt, hvordan snakke sammen på en trygg måte og hva er problemet, egentlig?
– Dette er sentrale spørsmål hos mange par, sier Barstad.
Begge de to parrådgiverne mener at det å hjelpe par til en trygg og konstruktiv kommunikasjon er en viktig nøkkel til et godt parforhold.
– Det kan forebygge negativ utvikling eller fastlåste samspillsmønstre.

– Normalt med konflikter

Thea Solbakken mener lykken som fremstilles gjennom film, litteratur og ikke minst sosiale medier, ofte gir et feil bilde av samlivet.
– Det er helt normalt at vi har konflikter og utfordringer i parforholdet. Den første tiden, når par er forelsket, ser man ofte kun det positive ved partneren. Etter hvert nyanseres bildet – og det som tidligere var fascinerende, kan bli irritasjonsmomenter, sier Solbakken.

Her i Eilert Sundtsgate 37 på Uranienborg i Oslo tilbyr de fire erfarne parrådgiverne samtaler med par som trenger hjelp.

 

Nøytral tredjepart

I likhet med kollega og parrådgiver, Anne Dahl, mener Solbakken det kan være fornuftig av par å sette av tid sammen med en nøytral tredjepart. Det kan gjøre det mye lettere å snakke om hva som er vanskelig.
– Jeg har stor tro på, og opplever ukentlig, at møter med par som tilbys tid, ro og oppmerksomt nærvær fungerer godt, sier Dahl.
– Kombinert med gode spørsmål og tydelige tilbakemeldinger, settes det i gang en ærlig samtale og dypere forståelse av hva det vanskelige i parforholdet egentlig handler om. Det er en viktig prosess som kan bidra til avklaring, ny inspirasjon og håp for veien videre, sier Dahl.

 

Dette er samtaletilbudene:

PREP-parrådgivning

Samtalene er basert på sentrale temaer fra samlivskurset PREP. Dette er et forskningsbasert program som Modum Bad har benyttet i over 20 år. Samtidig tilpasses samtalene til de enkelte pars spesifikke behov. Rådgivningssamtalene foregår over hele eller halve dager. Målgruppe: Par i alle aldre og livsfaser.
Klikk her for å bestille parrådgivning!

«Par på Nytt»-rådgivningssamtaler

Et samtaletilbud for par, der en eller begge har barn fra tidligere forhold. Rådgivningssamtalene er basert på sentrale temaer fra kurset «Par på Nytt» – samlivskurs for steforeldre. Innholdet er knyttet direkte til problemstillinger som par i denne situasjonen typisk kan stå overfor. Eksempel på temaer er det særegne og unike ved stefamilien, foreldreroller, omsorg og oppdragelse. Hvordan ser familien ut med barns øyne? Og ikke minst om tilknytning og trygghet i parrelasjonen. Rådgivningssamtalene foregår over hele dager.
Klikk her for å bestille Par på nytt-parrådgivning! 

Par Sjekk

Par sjekk er en standardisert kartlegging for å avdekke risiko- og ressursområder i parforholdet. Det starter med at paret hver for seg besvarer et online-spørreskjema. Deretter får de to samtaler med en sertifisert veileder. Vi ser på styrker og ressurser samt utfordringer og bekymringer hos paret. Deretter forsøker vi å finne ut hvordan utfordringene kan håndteres. Paret får en personlig feedbackrapport som kan benyttes for å jobbe videre med forholdet.
Klikk her for å bestille Par Sjekk!

 

Se alle  familie- og samlivstilbud her.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt pr telefon (32 74 94 00) eller kurs@modum-bad.no

 

Fakta om parrådgiverne:

Navn: Glenn Ringdal
Fagbakgrunn: Klinisk sosionom og familieterapeut. Er leder for Familie og samlivsseksjonen ved Modum Bads kurs- og kompetansesenter

 

 

 

Navn: Anne Dahl
Fagbakgrunn: Barnevernspedagog, familieterapeut, teolog.

 

 

 

Navn: Thea Solbakken
Fagbakgrunn: Barnevernspedagog og familieterapeut

 

 

 

Navn: Bente Barstad
Fagbakgrunn: Psykologspesialist. Fagrådgiver ved Modum Bad Klinikken og på Modum Bads kurs- og kompetansesenter.

 

 

 

 

01.07.22
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF