Åpnende samtale om tro og lederskap

Modum Bad og Norges Kristne Råd inviterte i høst til en samtale om teologi, psykologi og lederskap.

Nyhetsartikkel publisert 03/01/17

Frokostmøte_Oslo (1)

Knut Refsdal, generalsekretær i Norges Kristne Råd, innledet møtet.

Modum Bad har gjennom årene tatt imot mange fortellinger om tro. Det har vært fortellinger om tro som ble bærebjelken da det var som mørkest, men også fortellinger om tro som kilde til angst, fortvilelse og motløshet.

Alt dette er blitt fortalt i lukkede rom til terapeuter eller sjelesørgere som har taushetsplikt.

Mediadebatt om tro

Tidlig i år ble de vanskelige fortellingene om tro tilgjengelige i nye rom. Rut Gjæverts VGTV-produksjon og boken om Anders Torps oppvekst skapte offentlig debatt om den krevende balansen mellom trosfrihet på den ene siden, og ansvaret for å gripe inn ovenfor skadelig trosutøvelse på andre siden. Stadig flere fortellinger om usunt lederskap og psykisk skadelige forhold i ulike menigheter og trossamfunn ble publisert. Det vi til da bare hadde hørt i rammen av taushetsplikt, var nå ute i det offentlige rommet. Dette utfordret flere av oss som til daglig jobber med religionspsykologi. Vi ønsket å føre debatten dypere inn i problemkompleksene. I samarbeid med Norges Kristne Råd inviterte vi derfor til frokostmøte for ledere i kristne menigheter og organisasjoner.

Frokostmøte_Oslo (6)

Modum Bad og Norges Kristne Råd inviterte i høst til en samtale om teologi, psykologi og lederskap. Til samtalen var en rekke kristne ledere invitert.

Frokostmøte_Oslo (9)

Paneldebatten “Hva kjennetegner et sunt kristent lederskap” engasjerte en fullsatt sal i Eldorado bokhandel.

Samtale med takhøyde

Over 60 personer kom til møtet i Eldorado bokhandel i Oslo 8. november. Tre innledere og et bredt sammensatt panel gav på ulike vis stemmer til møtet mellom tro og det menneskelige. Til slutt åpnet panelleder for spørsmål og kommentarer fra de fremmøtte. Også de ga sine bidrag til en ærlig samtale om hva det vil si å være et menneske som tror. Agenda var å åpne for samtale i et rom med stor takhøyde. Det ble et ærlig, lavmælt og sannferdig møte mellom mennesker fra ulike sammenhenger som snakket med hverandre om at vi er nettopp mennesker. Samtalen er uferdig og mange tema er bare så vidt berørt. Initiativtakerne vet ikke hvor den leder hen, men håper at den fører med seg større åpenhet og muligheter for sunt lederskap.

Manglende følsomhet

Manglende følsomhet i møte med menneskers naturlige begrensinger er et problem som følger de trosfellesskapene som utvikler seg inn i usunnhet. Dette handler om muligheten til å kunne leve uten å gjemme seg, uten å bære på tung, fortidd angst for ikke å strekke til. Kort sagt friheten til å kunne være i verden som seg selv. Dette er grunnsteinen i en god kontakt med eget selv, med andre mennesker og med Gud. Det er bare som oss selv vi kan tre frem på en slik måte at vi bygger levende relasjoner til det mennesket vi selv er, til andre mennesker og til Gud.

Se video fra samlingen her.

Tekst: Helle Myrvik/Kari Halstensen
Foto: Jon-Erik Bråthen

 

Share Button
Print Friendly and PDF