Antidepressiva kan ødelegge effekten av terapi

Psykologspesialist Andreas Høstmælingen disputerte for sin doktorgrad 1. april. I sin doktorgrad viser han at bruken av antidepressiva kan gjøre det vanskeligere å få gunstig utbytte av psykoterapi.

Nyhetsartikkel publisert 06/04/22

Andreas Høstmælingen disputerte for sin doktorgrad på Universitetet i Oslo fredag 1. april. Fra venstre: Nils Inge Landrø, Helene Amundsen Nissen-Lie, Ellen Driessen, Mickey Toftkjær Kongerslev, Andreas Høstmælingen, Pål Ulvenes og Lars Tjelta Westlye. Foto: KariAnne Vrabel.

 

Andreas Høstmælingen

Tidligere forskning har vist at behandling med psykoterapi og antidepressiva hver for seg er like virkningsfulle i behandlingen av kronisk depresjon. De som får en kombinasjon av disse har bedre resultater enn pasienter som bare får én av dem.

Større effekt?

– Det at så forskjellige behandlinger kan gi like resultater, har blitt tolket som at de påvirker forskjellige typer depresjonssymptomer og totalt sett gir større effekt sammen. Derfor har kombinasjonsbehandling ofte blitt sett på som det beste behandlingsalternativet for kronisk deprimerte pasienter, forklarer Høstmælingen.

 

“Sterke selvkritiske tanker kan være en sentral del av symptombildet til kronisk deprimerte pasienter. Nettopp disse selvkritiske tankene kan være et viktig behandlingsmål”

 

Mindre bedring

I sitt doktorgradsprosjekt viser psykologspesialisten at sterke selvkritiske tanker kan være en sentral del av symptombildet til kronisk deprimerte pasienter.
– Nettopp disse selvkritiske tankene kan være et viktig behandlingsmål. Pasienter som brukte antidepressiva samtidig som de gikk i psykoterapi hadde imidlertid mindre bedring på denne faktoren enn de som bare gikk i psykoterapi.

Resultatene av Høstmælingens forskning viser at det er viktig for behandlere å evaluere grundig om pågående behandling med antidepressiva gir ønsket effekt.– De viser også at psykoterapi kan være et godt alternativ til kombinasjonsbehandling for kronisk deprimerte pasienter, sier Høstmælingen. Foto: KariAnne Vrabel.

Mister effekt

Høstmælingen har gjennom sitt forskningsarbeid vist at dette kan skyldes en prosess omtalt som «opposisjonell toleranse». Denne prosessen fører til at antidepressiva mister sine positive effekter når de brukes over tid. Samtidig gir resultatene grunn til å spekulere om medisinbruken også kan gi negative bivirkninger som gjør det vanskeligere å få gunstig utbytte av psykoterapi.

“Antidepressiva mister sine positive effekter når de brukes over tid”

 

– Et godt alternativ

Resultatene viste at det er viktig for behandlere å evaluere grundig om pågående behandling med antidepressiva gir ønsket effekt.
– De viser også at psykoterapi kan være et godt alternativ til kombinasjonsbehandling for kronisk deprimerte pasienter, sier Høstmælingen.

Studien har vært et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Norsk psykologforening og Modum Bad.

Disputas

Andreas Høstmælingen forsvarte sin avhandling fredag 1. april 2022 ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Disputasen var ledet av professor Lars Tjelta Westlye. Opponenter var: Ellen Driessen, PhD, Department of Clinical Psychology, Behavioural Science Institute, Radboud University og seniorforsker Mickey Toftkjær Kongerslev, PhD, Center for forskning om personlighetsforstyrrelse, Psykiatrisk forskningsenhet og professor Nils Inge Landrø, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo (leder av bedømmelseskomiteen). Studien har vært et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Norsk psykologforening og Modum Bad.

“Psykoterapi kan være et godt alternativ til kombinasjonsbehandling for kronisk deprimerte pasienter”

 

06.04.22
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF