– Alle har et ansvar for å stoppe mobbing

- Vi må alle erkjenne at vi kan komme i situasjoner hvor vi kan bli del av en mobbekultur. Jeg må ha en klar oppfatning av mitt ansvar for å stoppe dette, sier klinisk spesialist i sykepleie Marit Hvidsten.

Nyhetsartikkel publisert 12/09/18

Marit Hvidsten jobber til daglig med rågivining av sykepleiere via tilbudet i Kildehuset, Modum Bad.

Årets Modum Bad-konferanse 26. oktober handler om mobbing – og hvordan mobbing kan oppdages, stanses og forebygges. Marit Hvidsten jobber til daglig med rådgivning til sykepleierere som kommer til kurssenteret Kildehuset ved Modum Bad. Hun er med i komiteen for årets Modum Bad-konferanse, og ser fram til å lære mer om dette viktige temaet.

– Gjelder alle

 – Hvorfor er temaet for årets MB-konferanse så viktig?
– Fordi mobbing er et tema som gjelder alle mennesker. Mobbing kan ha store konsekvenser for livskvalitet, sier Hvidsten.

– Hvem bør melde seg på?
– Jeg synes alle bør melde seg på denne konferansen. Mobbing foregår over alt og i alle samfunnslag.

Mitt ansvar

– Hvilket utbytte vil du som klinisk spesialist i sykepleie få av konferansen?

–  Jeg håper å sitte igjen med gode verktøy slik at jeg i møte med mennesker som har blitt mobbet. På den måten håper jeg å kunne bidra enda bedre slik at de kan oppleve utvikling og vekst –  til tross for det de har opplevd. Vi må også erkjenne at vi alle kan komme i situasjoner hvor vi selv kan bli en del av en mobbekultur. I så fall må jeg ha en klar oppfatning av mitt ansvar for å sette en stopper for dette.

Hvor, når og hvordan melde seg på konferansen?

Modum Bad-konferansen holdes i Gamle Logen i Oslo fredag 26. oktober.

12.09.2018
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF