– Høy kvalitet og stort engasjement

- På Modum Bad opplever jeg høy aktivitet og stort engasjement, sier kurskoordinator Gry Ødegård Bekken i Kildehuset formidling og forebygging.

Nyhetsartikkel publisert 28/01/16

Gry (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn:
Gry Ødegård Bekken

Stilling:
-Kurskoordinator ved Kildehuset – formidlig og forebygging, Modum Bad

– Når begynte du på Modum Bad:
– Jeg begynte på Modum Bad i februar 2013

– Hvorfor valgte du Modum Bad som arbeidsplass?
– Som innbygger i Modum har jeg opp gjennom årene hatt inntrykk av at Modum Bad er en solid institusjon med høy kvalitet og stort engasjement for de som trenger hjelp. Via min forrige arbeidsplass deltok jeg ved et par anledninger i samarbeidsprosjekter med Modum Bad, noe som opplevdes positivt. Med byggingen av Kildehuset og dermed økt fokus på forebyggingsperspektivet, fant jeg det meningsfylt og spennende å søke meg til stillingen jeg nå er ansatt i.

– Beskriv din hverdag på Modum Bad, arbeidsoppgaver:
– Som koordinator ved Kildehuset jobber jeg blant annet med planlegging og tilrettelegging av kurs, konferanser og oppdrag, samt avtalene Modum Bad har med Forsvaret og Norsk sykepleierforbund. Dagene er hektiske og varierte, og jeg møter mange hyggelige mennesker.

– Hvordan opplever du arbeidsmiljøet på Modum Bad?
– På Modum Bad jobber jeg sammen med mange trivelige, engasjerte og dyktige kolleger. Via Kildehuset, avdeling for formidling og forebygging, er det muligheter for samarbeid på tvers av avdelingene, og det avholdes årlig faste arrangementer hvor ansatte kan bidra og samles. Videre er det lagt til rette for fysisk aktivitet i gode omgivelser.

 

Share Button
Print Friendly and PDF