Innvandring gir økt risiko for schizofreni og andre psykoselidelser

Psykolog Akiah Berg forsvarte sin doktorgrad fredag 10. juni.

Nyhetsartikkel publisert 01/06/11

Akiah Berg

Psykolog Akiah Berg jobber ved Modum Bad, Oslo.

Innvandrere har økt risiko for schizofreni og andre psykoselidelser. Modum Bad-psykolog Akiah Berg har undersøkt hvorvidt innvandrere med psykoser har mer alvorlige symptomer enn etniske nordmenn.  Hun har også sett på om dette kan knyttes til miljøstressorer hos denne gruppen. redag 10. juni disputerte hun ved Universitetet i Oslo.

Mer alvorlige symptomer

Bergs undersøkelser viser at denne gruppen har mer alvorlige symptomer enn etniske nordmenn, og at dette kan ha sammenheng med miljøfaktorer. I sin avhandling Psychosis in Immigrants: A Cross-Sectional Study of Symptom Profile and Environmental Stressors finner Berg at innvandrere med psykose har mer positive symptomer (dvs. hallusinasjoner og vrangforestillinger) i tillegg til mer depresjon enn etniske nordmenn.

Diskriminering

Videre undersøkelser viste at alvorlighetsgraden av disse symptomene hadde sammenheng med grad av opplevd diskriminering. Det ble observert at afrikanske innvandrere opplevde seg mer diskriminert enn de fra Asia og Europa, og at dette kunne ha sammenheng med funn av høyere symptomer hos nettopp denne innvandrergruppen.

Vitamin D-mangel

Vitamin D-mangel er et vanlig helseproblem hos en rekke innvandrergrupper i Nord-Europa. Berg fant lav vitamin D-nivå hos over 80 prosent av innvandrere og 50 prosent etniske nordmenn med psykose. Vitamin D-nivå hos psykosepasienter viste seg å ha sammenheng med vekttap, psykomotorisk treghet, somatiske smerter og lite fysisk energi. Alle disse symptomer kan være tilstede ved depresjon, en tilstand som forekom oftere hos innvandrere med psykose.

Støtter annen forskning

Resultatene støtter dermed annen forskning fra andre land, som tyder på at økt psykose hos innvandrergrupper har sammenheng med deres miljø og livssituasjon. Det har betydning for fremtidig forebygging og er et viktig fokus i behandlingen av denne pasientgruppen.

Prøveforelesning
Fredag 10. juni 2011 kl. 10.15
Sted: Grønt auditorium (lab-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166
Oppgitt emne: What is the evidence for discrimination in mental illness and how should it be addressed?

Disputas
Fredag 10. juni 2011 kl. 13.15
Sted: Grønt auditorium (lab-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Bedømmelseskomité:
1. opponent: Professor Paul Fearon, St. Patrick University Hospital & Trinity College Dublin, Irland 
2. opponent: Forsker Christine Friestad, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Førsteamanuensis Anne Margrethe Myhre, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder: Professor Edle Ravndal, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Les mer om disputasen her.

 

Share Button
Print Friendly and PDF