Har påvist en sammenheng mellom spiseforstyrrelser og seksuelt misbruk som barn

Psykolog og forsker KariAnne Vrabel ble 6. september tildelt prisen "Årets doktorgrad 2010".

Nyhetsartikkel publisert 06/09/11

KariAnneVrabel
KariAnne Vrabel har fulgt opp pasienter med spiseforstyrrelser i en femårsperiode etter innleggelse på Modum Bad.

Tirsdag 6. september fikk psykolog og forsker KariAnne Vrabel prisen «Årets doktorgrad 2010». Hun er den første som har påvist en sammenheng mellom spiseforstyrrelser og seksuelt misbruk som barn. Prisen ble delt ut på Oslo Plaza under årets psykologikongress.
– Jeg er veldig stolt, ydmyk og glad, sier Vrabel.
Prisutdelingen på Psykologikongressen til Norsk Psykologforening i Oslo var svært høytidelig. Etter prisutdelingen fikk Vrabel en halv time til å legge frem arbeidet sitt.

Viktige funn

Vrabel fulgte i sitt doktorgradsprosjet opp pasienter med spiseforstyrrelser i en femårsperiode etter innleggelse på Modum Bad. Gjennom sin forskning gjorde hun interessante funn. Vrabel avdekket at to tredjedeler av pasientene bedret seg og 40 prosent var friske fem år etter behandling. Det var imidlertid en tredjedel av pasientene som ikke oppnådde noen forbedring i sin spiseforstyrrelse, verken under behandling eller i årene etterpå.
– Felles for disse pasientene er at de både har unnvikende personlighetsforstyrrelse og har vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen, sier Vrabel.
Det er første gang en slik sammenheng er påvist.

Deler æren

Vrabel er stolt av prisen, ikke minst fordi hun i utgangspunktet ikke hadde tenkt å bli forsker.
-Jeg er først og fremst kliniker, slår Vrabel fast.
Æren vil hun dele med hele forskergruppa på Modum Bad.
-Det er en anerkjennelse av arbeidet vi gjør på Forskningsinstituttet, og beviser at det holder høy vitenskapelig, internasjonal standard.
 

Justerer behandlingen

KariAnne Vrabel jobber for tiden 60 prosent i klinikken ved Modum Bad og 30 prosent med forskning. Det skal hun gjøre en stund fremover for å kunne være med på omleggingen i Avdeling for Spiseforstyrrelser. Siden Vrabels forskning brakte viktige funn når det gjelder sammenhengen spiseforstyrrelser og overgrep, har avdelingen jobbet med å justere behandlingsopplegget for å hjelpe denne målgruppen.
-Nå sender vi søknader til ulike ”vannhull” i håp om å få finansiert 12-års oppfølging av de samme pasientene, opplyser Vrabel.
Hun er allerede i ferd med å starte datainnsamlingen. I tillegg må vi en behandlingsstudie på Avdeling for spiseforstyrrelser designes.
-Vi trenger en prosess-utfall studie som gjør oss i stand til å undersøke endring, både type, omfang og hvordan endring skjer i vår avdeling, sier Vrabel.

Prisgrunnlaget

Vrabel var i sitt doktorgradsarbeid knyttet til Universitetet i Tromsø. Hvert år nominerer utdanningsstedene sin grad. Deretter er det forskningspolitisk utvalg i psykologforeningen som i samråd bestemmer hvem som skal vinne. Grunnlaget for prisen skal være:
– Disputert det året prisen er gjeldende for.
– Arbeidet skal ha høy vitenskapelig standard.
– Artiklene skal være publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter.
– Arbeidet skal ha store teoretiske eller kliniske implikasjoner.

Finansiert av sanitetskvinnene

KariAnne Vrabels doktorgradsarbeid er fullfinansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening. Foreningen har bidratt med 1,5 millioner kroner over en treårsperiode. Midler samlet inn via sanitetskvinnenes lokalforeninger, gjennom blant annet salg av fastelavnsris, gjør at Norske Kvinners Sanitetsforening kan bevilge midler til prosjekter innen forskning- og utvikling.


KariAnne Vrabel fotografert i Festsalen på Modum Bad da hun avla sin doktorgrad i mai 2010.
 

Lytt til intervju med KariAnne Vrabel i Norgesglasset, NRK, P1:  07.09 (14:05 – 15:00)
• Les Drammens Tidendes omtale av tildelingen av prisen her.
• Les om KariAnne Vrabels disputas på Modum Bads nettsider.
• Les intervju i Haugesunds avis.

 

Share Button
Print Friendly and PDF