«Å vekke lysten til det gode»

I Olavskirken på Modum Bad har de utarbeidet en egen liturgi for høymessen. Vi er vel kjent i kirkelig sammenheng med å bekjenne lysten til det onde og be om nåde og tilgivelse. I kirken her på Badet har de laget sin egen fortsettelse etter syndsbekjennelsen som vekker meg opp til positiv ettertanke hver gang: […]

Nyhetsartikkel publisert 17/12/19

I Olavskirken på Modum Bad har de utarbeidet en egen liturgi for høymessen. Vi er vel kjent i kirkelig sammenheng med å bekjenne lysten til det onde og be om nåde og tilgivelse. I kirken her på Badet har de laget sin egen fortsettelse etter syndsbekjennelsen som vekker meg opp til positiv ettertanke hver gang:

 «Vi kjenner lysten til det gode i våre hjerter,
forny våre sinn og gi oss mot til å elske.»

Parene jeg møter som søker samlivsveiledning  ved Kildehuset kommer ofte fylt av alt annet enn gode lyster. Mange bærer på frustrasjoner, skuffelser, slitasje og motløshet. Men også håp, motivasjon og ønske om konstruktiv hjelp videre. Deres forventning til meg kan nesten høres ut som en slik bønn:
Gi oss lyst til det gode, fornyelse i samlivet og mot til å elske!  Jeg er jo bare et lite medmenneske, men møter deres bønn med stor ydmykhet og byr på det vi har å tilby!
Og hva er det..?

 

Tid og rom

Vi tror på verdien av god tid og stemningsfylte rom! Når parene kommer til oss har de reist «ut på landet» og trekker inn frisk luft og stillhet før vi går inn. Mange bemerker beliggenheten og bygningene vi inviterer til. «Å, så koselig det var her!» hører jeg ofte.   Og kanskje den viktigste ingrediensen av alt er at vi har god tid sammen. Tid for å «lande», få snakke ut, bli lyttet til og ikke minst slippe fram følelser som ikke fort må svelges unna når timen er over..! Vi er sammen en halv eller hel dag, og det muliggjør at en prosess starter opp før de reiser herfra.  Vi lever i en tid hvor raske løsninger, tydelige svar og oppskrifter på det gode samliv ønskes… Vi tror mer på refleksjon, fordypning og prosesser som settes i gang. Og det tar TID!

 

Bevisstgjøring og dypere forståelse

«Det du får bevisstgjort kan du gjøre noe med, det du ikke er deg bevisst gjør noe med deg» har Gordon Johnsen, Modum Bads grunnlegger sagt. Og det er mye vi ikke er oss bevisst, men som allikevel gjør noe med oss. Vi prøver å komme bak fasaden og under overflaten, for å utdype forståelsen av hva våre reaksjonsmønstre og konflikter egentlig handler om? Når våre fastlåste konfliktmønstre repeteres og ikke alltid står i forhold til den utløsende årsaken, inviterer jeg til en «leteaksjon» etter bortgjemte eller underliggende følelser. Så er det en kunst å forsøke å bryte det negative kommuniksjonsmønsteret som bare opprettholder avstanden, og finne nye ord som bygger bro og minsker avstanden til den andre.

 

Kommunikasjon

«Vi trenger hjelp med kommunikasjonen. Har dere et verktøy å gi oss?» lyder ofte bestillingen til oss. Ja, vi har noen øvelser og strategier som kan læres og trenes på for å få til mer konstruktiv kommunikasjon.  Både Prep og Par-sjekk er pedagogiske opplegg som er utarbeidet som forebyggende vedlikeholdsprogram som virker for de som er motiverte for å arbeide med kommunikasjonen og samspillet i forholdet. Metoder, redskap og teknikker kan gi oss aha-opplevelser og regulere våre samtaler så vi forstår hverandre bedre, men de er bare hjelpemidler hvor målet er å stimulere til dypere holdningsendringer på sikt.

En ny begynnelse

Underveis gjennom en dag sammen hvor forståelsen utdypes og samtalen utvikler seg, så kan det skje en gradvis «klimaendring» som bærer håp i seg om en ny prosess hvor: Taushet byttes ut med ærlige ord, reaksjoner og følelser får ny mening, samtalene våre endrer seg og motløsheten blir til mobilisering av ny motivasjon. Irritasjon forvandles til ømhet og motvilje går gradvis over til velvilje..!  Gode lyster vekkes til live igjen! Fornyelse i samlivet er på gang! Motet til å elske har blitt styrket!

Ole Paus synger i en av sine sanger, «Det begynner å bli et liv dette her, det begynner å ligne en bønn.»  Det er mitt håp for parene som har vært hos oss: Det begynner å bli et samliv dette her, det begynner å ligne en bønn:

«Vekk lysten til det gode i våre hjerter,
forny våre sinn og gi oss mot til å elske!»

 

Tekst: Anne Dahl

 

 

 

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF