– Å være alminnelig er helt ok

– I jakten på å realisere seg selv har det blitt et tabu å være helt alminnelig, sier pedagog og høgskolelektor Mattias Øhra. Fredag 27. oktober deltar han på Modum Bad-konferansen om ung psykisk helse i Oslo.

Nyhetsartikkel publisert 15/10/17

Mattias Øhra er høgskolelektor. Han holder foredrag over hele landet om unges psykiske helse.

Mattias Øhra mener ungdommen kan ta skade av de høye kravene til selvrealisering og perfeksjonisme.
– De får så høye krav til seg selv at mange føler seg mislykkede. Det får konsekvenser, sier høgskolelektoren ved Høgskolen i Sørøst-Norge.
Fredag 27. oktober deltar han på den store Modum Bad-konferansen #psyktnormalt i Oslo. Her gir han en liten smakebit av noe av det han vil snakke om i konferansen.

-Vi har  egentlig med en helt fantastisk ungdomsgenerasjon å gjøre, mener Øhra.
– Tidligere var ungdom ofte i opprør mot foreldre og samfunnet. Dagens ungdom er sunne, flinke, ruser seg mindre og er sjelden i opprør mot foreldre, men heller veltilpassede og hjemmekjære. Opprøret er nå heller rettet innover. De nye ungdomsproblemene handler om stress og krav om selvrealisering.

Sosiale medier – en catwalk

Han gir sosiale medier en del av skylden for det store presset unge i dag opplever.
– Tidligere hang ungdommen på gatehjørnene. Nå henger de rundt i sosiale medier via smarttelefonene sine. Sosiale medier er blitt en catwalk for identitetskonstruksjon. Man legger ut bilder av seg selv – og forventer likes. Alle er så rause med hverandre på sosiale medier. Man byr på seg selv! Men dette stadige kravet om dokumentasjon av eget liv skaper stress. Det gjelder også de voksne, sier Øhra.
Mange TV-programmer handler også om eksepsjonelle ting, med alle sine show hvor talentene dyrkes og drømmen om det perfekte resirkuleres i stadig større fart.

“Bak en kake, men fortell ikke noen om den.
Tren til Birken, uten å fortelle om det til hele verden”

Voksne – ta ansvar!

Høgskolelektoren mener de voksne må ta mer ansvar.
– De voksne bør vise at det å være helt alminnelig er helt greit. Alle bør senke skuldrene litt – ikke alltid jakte på det som er bedre, finere, sunnere eller mer trendy. Mange har gjort familien til et prosjekt. Vi skal realisere oss selv som foreldre – og aktivitetsrike familier gis status.
– Det er aktiviteter hele tiden. Timeplanene henger på kjøleskapet – også for fritiden. Foreldre skal være veldig til stede – og alle talenter skal realiseres. Vi har de siste 20-30 år opplevd et skifte fra en kollektiv verden til et mye mer individualisert samfunn, sier Øhra.
Det er denne nye individualiteten vi søker å vise hverandre; at vi håndterer i våre redigerte liv som for mange etter hvert preges av presentasjonsangst vel så mye som prestasjonsangst.

Frihet blir slaveri

Opp mot det redigerte og ekstraordinære livet oppfordrer han voksne til å formidle andre fortellinger om hva realisering og frihet er. Han mener det er fort gjort å bli slave av et forvrengt frihetsideal som kun handler om å bli den beste versjon av seg selv.
– Voksne bør ta «voksentesten»: Bak en kake, men fortell ikke noen om den. Tren til Birken, uten å fortelle om det til hele verden. Hold det for deg selv. Du trenger ikke å bli sett og bekreftet hele tiden. Når mor eller far legger ut for å få likes, tror også datteren i huset at hun må ha 35 likes for å kjenne at hun lever.

Skolen – en viktig arena

Skolen er den viktigste arenaen for å snu trenden, mener Øhra.
– Elevenes individuelle verdier må i større grad utfordres av skolens og felleskapets forpliktende normer – om at alle er like mye verdt, om det å bry seg om, føle empati og ha et kollektivt ansvar. Vi har ikke bare rettigheter, vi har også plikter. Man bør rydde maset ut av skolen, skape miljø for læring og møtes i et gyldig kollektiv i klassen.
– Har media et ansvar?
– Ja, de er også blitt «klikkstyrte». En avisredaktør ville aldri tatt inn dagbøker/blogger fra en 17-åring på forsiden tidligere. Nå er det det som selger.
Øhra medgir at det er vanskelig å hoppe av karusellen.
– Man skal være veldig sterk for å stå imot. I et konkurransesamfunn kan ikke alle være vinnere. Det er helt greit å være alminnelig. Det må formidles til de unge – og det er en voksenoppgave, avrunder Øhra.

Ønsker du å høre mer av Mattias Øhra? Meld deg på Modum Bad-konferansen i Oslo 27. oktober 2017 her. 

21.09.2017
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF