– Avansert traumeprogram

- Modum Bads traumeprogram er et av de mest avanserte i verden.

Nyhetsartikkel publisert 04/04/11


Janina Fisher er en av verdens ledende traumespesialister.

Den kliniske psykologen Janina Fisher har spesialisert seg på sensorimotorisk psykoterapi (SPI). Behandlingsformen har vært systematisk i bruk på Modum Bad siden høsten 2010.
Et forskningsprosjekt på metoden er under utvikling.

– Hva er sensorimotorisk psykoterapi?
– Sensorimotorisk psykoterapi (SPI) integrerer kroppslige erfaringer med emosjonelle og kognitive opplevelser og erfaringer – uten behov for berøring. Det gjør metoden til en perfekt behandlingsform for traumer, fordi posttraumatiske stressymptomer er drevet av fysiologisk aktivitet som svar på traumatiske hendelser. Det dreier seg om aktivering av det autonome nervesystemet, kamp-, flukt- og frys-responser, total underkastelse osv.

– Hvordan ble du interessert isensorimotorisk psykoterapi?
– Etter å ha jobbet med EMDR-metoden (Eye movement desensitization and reprocessing), fant jeg ut at det fortsatt var mange problemer som denne metoden ikke behandlet effektivt; dissosiasjon, suicidalitet, regresjon og kronisk depressive tilstander. Jeg ble inspirert av Bessel van der Kolk, som utviklet sensorimotorisk psykoterapi. Da jeg oppdaget hvor kraftfull og nyttig metoden kan være, ble den mitt hovedfokus.

– Hvorfor passer SPI-metoden for pasienter med komplekse traumelidelser?
– En stor fordel er at den kan brukes med svært ustabile pasienter, med pasienter som har liten tilgang til traumatiske minner eller som ikke har mulighet til å uttrykke sin traumehistorie verbalt. Fordi den adresserer de underliggende årsakene til hovedsymptomene som tilhører posttraumatisk stresslidelse (PTSD), behandler den mange problemer samtidig, uten behov for separat tilnærming til hver gruppe av symptomer. Metoden kan adressere problemer på flere nivå, både emosjonelle, kognitivt-  atferdsorienterte og fysiologiskover- og underaktivering.

– Kan du fortelle oss litt om samarbeidetmed Modum Bad?
– Jeg møtte Ingunn Holbæk da jeg underviste i Bergen i 2008. Hun inviterte meg til å komme til Modum Bad for å undervise i SPI. Som spesialist på kompliserte traumerelaterte lidelser og dissosiasjon, behandler jeg den samme pasientgruppen som dere og er kjent med utfordringene i behandlingen. Da jeg kom til Modum Bad, ble jeg imponert. Bygningene og naturen utgjør et helbredende miljø for pasientene. Etter min mening er også traumeprogrammet som tilbys et av de mest avanserte i verden. Jeg er glad for å ha muligheten til å jobbe med Tone Skjerven på hennes SPI-forskningsprosjekt. Hun er en organisert og dedikert forsker, og jeg har blitt imponert av hele avdelingens innsats for å bringe SPI inn i det daglige programmet.

– Hvilken betydning tror du forskningsprosjektet på SPI vil ha for behandling av traumerelaterte lidelser?
– Vi trenger mer evidensbasert behandling generelt. Spesielt ville det være et veldig stort gjennombrudd å kunne vise hva som hjelper pasienter med komplekse traumelidelser. Det meste av traumeforskningen er utført med mindre komplekse typer traumer, og er ikke alltid så relevant for våre pasienter.

– Det er planer for mer SPI-trening både på Modum Bad og andre steder i Norge. Kan du fortelle litt om det?
– Vi vil starte en spesialisert opplæring ved Modum Bad i april: SPI for komplekse traumer og dissosiative lidelser. Den vil integrere strukturell dissosiasjon i den opplæringen som allerede er gjennomført i avdelingen. Det er også planer om en ny serie på nivå I i Oslo og Kristiansand, en workshop i Trondheim og SPI nivå II om tilknytning og utvikling. Norge vil antakelig med dette bli ledende i Europa på bruken av SPI, men vi har også opplæring i Nederland, Storbritannia, Frankrike, Spania,
Italia og Finland. 

Fra Badeliv nr.1 2011
Tekst/foto: Unni Tobiassen Lie

Share Button
Share Button
Print Friendly and PDF