– Ønsket å jobbe etter en psykodynamisk terapimodell

Marit Opsahl er overlege på Modum Bad. - Jeg ønsket å jobbe etter en psykodynamisk modell. Det gjør vi i Avdeling for depressive lidelser, sier hun.

Overlege/spesialist i psykiatri

Marit Opsahl er overlege og jobber i Avdeling for depressive lidelser på Modum Bad.

Navn
Marit Opsahl

Stilling
Overlege i Avdeling for depressive lidelser.

Når begynte du på Modum Bad?
Jeg ble ansatt sommeren 2017.

Hvorfor valgte du Modum Bad som arbeidsplass?
Først og fremst for å kunne arbeide mer intensivt med psykoterapi og mer helhetlig med tanke på psykosomatikk. Ikke minst var det et mål å kunne tilby mine pasienter et behandlingsopplegg som jeg selv hadde tro på. Min avdeling jobber etter en psykodynamisk terapimodell. Det var avgjørende for meg da jeg valgte å søke meg til denne stillingen.

Beskriv din hverdag på Modum Bad, arbeidsoppgaver:
Min hverdag oppleves variert og allsidig. Den består blant annet av somatiske undersøkelser og medikamentvurderinger. Jeg hjelper pasienter til å trappe ned på psykofarmaka som ikke har hatt effekt, som ikke lenger er indisert eller som er til hinder for å kunne nyttegjøre seg psykoterapi. Dette gjøres ofte i forkant av behandlingsopphold hos oss. Jeg har også samtaler med pasienter som strever med psykosomatiske problemstillinger. Jeg har også gruppeterapi i ulike former, i tillegg til individuelle terapisamtaler, samt utredningssamtaler. Av og til har jeg undervisning. Veiledning av lis-leger og annet personell er en del av de faste arbeidsoppgavene mine som spesialist. Jeg er også teamleder og har gjennom denne funksjonen ansvar for koordinering av arbeidsoppgavene i teamet. I tillegg deltar jeg i avdelingens ukentlige ledermøter. Det er viktig for meg å ha et best mulig overblikk på alle pasientene i min gruppe. Sammen med teamet mitt er målet å sørge for at behandlingen er tilrettelagt etter pasientens behov og etter målsetning for hver enkelt pasient. Hver åttende uke har jeg bakvakt.

Hvordan opplever du arbeidsmiljøet på Modum Bad?
Miljøet er hyggelig og det er relativt små og oversiktlige forhold sammenlignet med andre arbeidsplasser hvor jeg har vært.

10.01.19
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF