Aldersgrensen for Rask psykisk helsehjelp senket

Fra 1. januar ble aldersgrensen for Rask psykisk helsehjelp senket til 16 år. Tilbudet har også fått nye lokaler på Modum Bad.

Nyhetsartikkel publisert 18/02/16

1990

Rask psykisk helsehjelp har flyttet inn i nye lokaler ved innkjøringen til Modum Bad. Her er leder Egil Halleland avbildet foran bygget.

 

Det har vært en jevn strøm av henvendelser til Rask psykisk helsehjelp etter prosjektstart i 2013. Til nå har tilbudet mottatt 780 henvendelser.

– De fleste har fått hjelp her, og noen har fått hjelp til å finne et mer relevant tilbud, sier leder Egil Halleland.
Lavere aldersgrense – lettere å finne

Ved nyttår ble aldersgrensen for å søke hjelp senket.
– Tidligere gjaldt tilbudet de som var over 18 år. Nå er aldersgrensen senket til 16 år, noe vi tror vil være til stor hjelp for denne aldersgruppen, sier Halleland.
I forrige uke flyttet også Rask psykisk helsehjelp inn i nye lokaler. De nye lokalene ligger rett ved innkjøringen til Modum Bad, og er dermed lettere å finne fram til når man skal oppsøke tilbudet.

Depresjon eller angst
Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til alle innbyggere i Modum og Sigdal kommuner som opplever at de sliter med en begynnende, moderat depresjon eller angst. Tilbudet er gratis og man trenger ikke henvisning fra lege.
– Jeg er veldig imponert over hvor godt folk jobber. De tar tak i livene sine og nyttiggjør seg de verktøyene vi gir dem. Det er i stor grad hjelp til selvhjelp, sier Halleland.
Prosjektet startet 1. mai 2013 og varer ut 2016. Staben er på 3,6 stillinger, derav 2,5 fagstillinger.
– Vet dere noe om tilbudet får fortsette utover prosjektperioden?

-Det vet vi ikke noe konkret om ennå. Dette er jo en beslutning som må tas av beslutningstakere i kommunen, men vi håper at vi fortsatt kan bygge på det gode samarbeidet mellom Modum Bad og kommunene, og fortsatt tilby effektive lavterskeltilbud til folk som sliter, sier Halleland.

Les mer om Rask psykisk helsehjelp her.

18.02.2016
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF