Mening og motivasjon

Fredag 3. desember disputerte Cand. psychol Ragnfrid Helene Steensnæs Nordbø.

Ragnfrid Helene Steensnæs Nordbø har siden september jobbet på avdeling for spiseforstyrrelser ved Modum bad.
Fredag 3. desember forsvarte hun sin avhandling for graden Phd. Tittelen på doktorgraden er: Meaning and Motivation in Anorexia Nervosa.
  
Prøveforelesningen ble holdt fredag 3. desember 2010 i Forsamlingssalen, Psykologisk institutt.  Tittelen på forelesningen var: Motivasjon som begrep. Hva betyr det i forhold til anorexia nervosa? Selve disputasen ble holdt samme sted.

I bedømmelseskomiteen satt:
•David Clinton,Docent i medisinsk psykologi, Leg.psykolog, leg.psykoterapeut, Psykoanalytiker (IPA), Karolinska Universitetssjukhuset
•Per Johnsson, docent i klinisk psykologi, leg psykolog og prefekt, Institutionen for psykologi ved Lunds universitet
•Ingela Lundin Kvalem, førsteamanuensis, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputasen var:
Settedekan professor Anne Inger Helmen Borge

Nordbøs veiledere  har vært: 
•Professor Arne Holte, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Psykologisk institutt
•Professor Finn Skårderud, Universitetet i Lillehammer og Oslo universitetssykehus (bi-veileder)
 

Les mer

Share Button
Print Friendly and PDF