Kirke og kultur – en del av helheten

Kirken tilbyr sjelesorg, livssynsgrupper og samlinger i Olavskirken. Kulturelle opplevelser gis gjennom stemmebruk, konserter og kulturkafeer. Pasientene har også sitt eget kulturhus – Villa Cultura, hvor det er tilrettelagt for kulturell aktivitet.

Kirke og kultur er en viktig del av helheten på Modum Bad. Vektleggingen av det åndelige og eksistensielle aspektet  kommer blant annet til uttrykk ved at to prester og en kulturleder er en del av staben.

 • Konsert 27. september 2017 i Festsalen

  Marian Aas Hansen trio

  Det er med stor glede vi ønsker velkommen til høstens konsertsemester. Disse tre glade musikantene i Marian Aas Hansen Trio er først ut.

 • Konsert 10. oktober 2017 i Festsalen

  Espen Eriksen trio

  Espen Eriksen trio har på kort tid opparbeidet seg en sterk stilling på både den nasjonale og internasjonale jazzscene. Nå entrer trioen scenen i Festsalen.

 • Konsert 25. oktober 2017 i Festsalen

  Trio Oktava

  Anders Clemens Øien har vokst opp på Modum Bad. Nå gjester han Festsalen sammen med ensemblet Trio Oktava.

 • Konsert 8. november 2017 i Festsalen

  Kristin Asbjørnsen

  Kristin Asbjørnsen kommer til Festsalen med konserten «Traces of you» som bærer avtrykk fra vestafrikansk musikk, visesang, pop og kontemplativ, nordisk jazz.

 • Konsert 21. november 2017 i Festsalen

  Elin Furubotn og Torbjørn Økland

  I oktober slipper Elin Furubotn sitt syvende album. I november holder hun og Torbjørn Økland konsert i Festsalen.

 • Konsert 13. desember 2017 i Festsalen

  Julekonsert: Helge Harila med band

  Det blir julemarked, julegrøt og julekonsert denne kvelden i desember. Overskuddet fra konserten og inntektene fra julemarkedet går til foreldreløse barn og voldtatte kvinner i det østlige Kongo.

Aktuelt fra Kirke og Kultur: