Kirke og kultur – en del av helheten

Kirken tilbyr sjelesorg, livssynsgrupper og samlinger i Olavskirken. Kulturelle opplevelser gis gjennom stemmebruk, konserter og kulturkafeer. Pasientene har også sitt eget kulturhus – Villa Cultura, hvor det er tilrettelagt for kulturell aktivitet.

Kirke og kultur er en viktig del av helheten på Modum Bad. Vektleggingen av det åndelige og eksistensielle aspektet  kommer blant annet til uttrykk ved at to prester og en kulturleder er en del av staben.

  • Konsert 25. april 2018 i

    Erlend Skomsvoll

    Erlend Skomsvoll ble hedret med utmerkelsen fylkeskunstner i Buskerud i 2017. Den 25. april blir han å høre i Festsalen.

Aktuelt fra Kirke og Kultur: